Jan Neruda, Balada zimní, sbírka Balady a romance

Čaroděj šel po silnici
v mrazné zimní chumelici,
došel k staré šibenici.
Šibenice trojrým lysý,
na ní tři zloději visí.
Usednul. „Zde dobré bydlo.
Máte, hoši, pěkné sídlo! -
A teď už honem dolů,
ponoclehujem tu spolu!“
Zasedli kruh ve příšerný.
Hlavy sobě napravují,
mistra chvalně pozdravují.
Balada zimní
První jako pes je černý,
kde ramena, tu kolena,
brada věky neholena;
druhý s hlavou rozsochatou,
s nohou dřevem podepjatou;
třetí – pánbůh budiž s námi! -
celý nahý – v očích ledy,
po tváři je jíním šedý
a po těle střechýl samý.

„Vzkřísil jsem vás, dále žijte,
tropte dál svou lotrovinu,
zato mně dnes posloužíte.
V šibenici nočním stínu
pospolu se pobavíme,
vínem zpijem, povyspíme.
Vzhůru, sneste čeho třeba,
jeden peřin, druhý chleba,
třetí vína – kapka stačí! -
vzhůru leťte, plémě stračí!“

Vzduch jen hvízdnul divým letem
a již první snes se zpátky.
„Nesu polštáříček malý,
uzmul jsem jej vdově chudé
pod churavícím dítětem;
trochu na nás bzde krátký.“
„Však ho na nás dosti bude!“
mistr tovaryše chválí;
říká slova, statek množe:
už tu čtvero měkké lože.
Nad hlavami teskné vání
jako dálné žalování.

A již, je tu nazpět druhý.
„Nesu víno, šel jsem zchytra
na skříň kostelního sluhy,
mělo ku mši sloužit zítra;
jenže je ho málo trochu,“
„Stačí nám, můj dobrý hochu!“
Mistr říká svoje bludy
a již vína kolem sudy.
Ve vzduchu to lačně hučí,
jak když šedí vlci skučí.

Třetí tu a volá v plesu:
„Svěcenou ti hostij nesu!
Vyrval jsem ji knězi ctnému,
nes ji k smrti nemocnému
na poslední posilnění!“
„Dobrý chléb, když jiný není.“
Hrom vtom bouchnul. Co se děje?
Zem se pod nohama chvěje,
vzduch jak hlína, plný chmýru,
vše se točí v náhlém víru,
co kde leží, co kde stojí,
vzhůru dolů lítá v roji,
a ti čtyři v divém kůru
letí jako plevy vzhůru.
Ještě zavzdechnutí táhlé
a zas ticho, ticho náhlé.

Zimní ticho. Přišlo ráno,
s nocí den se plavě mísí,
nad silnící trojrým lysý,
ne něm čtyři chlapi visí.

««« Předchozí text: ACTA není u konce, podepište petici Následující text: Štěstí, radost a optimismus: proč a jak »»»


Plusni to!

Ukaž článek kámošům!

Tweetuj!

Pondělí 12. 03. 2012, 13.30 | Litera | 290x přečtenocomments powered by Disqus