• Ogam je irské hláskové písmo v podobě zářezů rytých do hran kamenných kvádrů nebo do dřeva. Používalo se pro zápis irštiny před příchodem křesťanství.
  • Ogam se psal buď na vertikální nebo na horizontální linii (hranu). V případě vertikální se psalo zdola nahoru, v případě horizontální z leva do prava.
  • Písmena jsou uspořádána do čtyř základních skupin po pěti znacích.
  • Písmeno každé jednotlivé skupiny je tvořeno čarami od jedné do pěti, které jsou různě orientovány k pomyslné základní linii či hraně opracovaného kamene.
  • Pro skupinu B se souhláskami B, L, V, S, N jsou to delší čáry vedené napravo (dolů).
  • Skupina H obsahující souhlásky H, D, T, C, Q jsou to delší čáry vedené vlevo (nahoru).
  • Skupina M zahrnující souhlásky M, G, Ng, Z, R se zapisují pomocí delších čar vedených zprava doleva přes osu, a to buď kolmo, nebo šikmo.
  • Skupina A obsahuje samohlásky A, O, U, E, I jde o krátké čáry kolmo přes.

    Zdroj: Wikipedia.org

Pro Linux se font zobrazí…

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Čárka
Háček

Pro Windowsy zde mám alternativu v podobě obrázku

ogham-1

««« Předchozí text: Bílé Vánoce Následující text: Sigmund Freud - Zapomínání vlastních jmen »»»


Plusni to!

Ukaž článek kámošům!

Tweetuj!

Pondělí 6. 12. 2010, 10.02 | Nezařaditelné | 355x přečtenocomments powered by Disqus