Litera

Lízátka

Je legrační, jak se lidem hýbe hlava
sem
tam
sem
tam
dolů
nahoru
sem
tam
sem
tam
doprava
dolů
doleva
nahoru
sem
tam
sem
tam

Hlavně pod zemí je to švanda
myslím v metru
Tdm
tdm
tdm
tdm
hlásí se o slovo koleje
A hlavičky hopsají
jako lízátka na gumových tyčkách
Tdm
tdm
tdm
tdm

Ukončete prosím výstup…
Nahoru
a nástup…
Dolů
…dveře se zavíraji.
Zzzzz…
Buch!
Doleva
Uf, uf, děkuju vám.
Nemáte zač.
Dolů
A druhá taky

Prosím vás, haló, pane…
Doprava
Pane, mohl byste mi uvolnit místo?
Dolů.
A krok sum krok pryč.
A ta hlava mluvící
doleva
doprava
doleva
doprava
doleva
doprava
doleva
doprava…

Černá růže

Putoval jsem dlouho pěšinou stříbrných luk, viděl mnoho zlatavých hor
s prapory vítězů i stovky padlých ořů uštvaných spádem událostí.
Slyšel jsem dosti příběhů a viděl toho tolik, že tíhu vědomí
nevědomost hlupáka nevyváží. Na jedné z dlouhých cest složil jsem slib.
Je mou morální povinností ho dodržet.

Usaď se na hodnou chvíli a naslouchej tomu, co za poselství nesou tyto
řádky. Jedna z mých cest životem zdála se být všední. Asi tak jako jest
všední tato chvíle, když čteš tyto paměti. Všední a jedinečná,
neobyčejná a přitom nefascinující.

Mé kroky vedly rozkvetlou loukou. Procházel jsem kolem aster, pelyňku,
chuchvalců pýru, rododendronů planých stejně jako jabloně kolem cest. Mezi
všemi těmi nádhernými květy, travinami a půdou nakypřenou k dobrému
růstu, nalezl jsem růži.

Přistoupil jsem k ní, předlouho na ni hleděl a snažil se naslouchat
jejímu příběhu. Zdála se býti na první pohled šťastna. Energická,
nadšená rostlina. Rostlina, ne květina.

Vracel jsem se k růži opakovaně a vedl s ní rozhovory. Netrvalo
krátce, abych zjistil, že pod tvrdým neoblomným obalem stonku skrývá se
dužina měkká, ranitelná. Však na některých místech jakoby byl stonek
dutý. Nemohla si pak dovolit vykvést do růže červené, jak si
vždy přála.

Ptala se mne, když získala pocit důvěry v mou osobu, jak ona místa
zaplnit. Naléhala dlouho svým vlastním způsobem – odhalováním svého
pocitu nejistoty pramenící v nemožnost dosáhnout domnělého ideálu
v obrazu svých květinových bohů. Svolil jsem cestu naznačit, ne ukázat,
neb díru v plotě, který brání rozhledu na mnoho rozličných cest, každý
musí objevit, či vystříhat sám.

K celistvosti, k zaplnění prázdných prostorů ve stonku, potřebovala
mnohých setkání. Prvně setkala se s kohoutem. Kohout jí předával
znalosti, zkušenostmi nabyté. Oháněl se závojem znalostí, avšak nikdy
nedohlédl přes svou neochotu nahlédnout dále, než na odžité.

Nikdy to nepřiznal. Nebyl natolik přímý, ač hlásal, že je
nejupřímnější zvíře na planetě. Jeho výklad upřímnosti však vězel
v možnosti pouštět slova, větrat své nahromaděné problémy a zla. Záhy
rostlina seznala, že to pravou upřímností není.

Jejím dalším setkáním byla socha Davida. Mluvila o sobě ve verších a
sotva ji někdo spatřil, rozezněly se libé tóny. Klaněla se před jeho
krásou, naslouchala jeho pravidelným moudrým slovům. Snad by i podlehla
celým svým bytím a zavázala se patřit oné soše.

Zjistila však po delší době, že ne vše je tak, jak socha říká.
A že ostatní ty, které uloví, bere jako své rukojmí k tomu, aby sekali
křoví, které ji překáží, též aby jí pochlebovali a činili věci,
které soše zpříjemňují život v sobecko-egoistickém smyslu. To černá
růže nepřijala. Třetí pozastavení měla černá růže u kronikáře. Ten
neustále zaznamenával, schraňoval, archivoval, sbíral. Máloco předal dál,
ač vědom si svého střádání. Bál se, že změna bude život.
A i z historie může změna vzejít. Miloval svět, přírodu i bytosti
okolo sebe. Však postupem času jeho láska byla pouze domnělou, čistě
rozumovou.

Černá růže setkala se i s kotětem. Svět vidělo jako jednu velkou
hru. Však tak těžkou, že neustále hledalo její pravidla. A ona se
neukazovala celá. Bylo to podobné jako mašlička z papíru, co se na chvíli
ukáže, ale jen co po ni kotě chmátne, provázek ji odsune dál a dál.
Někdy až mimo dohled. A pak se zjeví úplně jiná, neodrbaná mašlička.
Tehdy černá růže pochopila, že pravidla hry zvané život se
neustále mění.

Dalším setkáním byly chvíle strávené s jezevcem. Jevil se jako
moudrý, rozvážný. Dokázal být spravedlivý a byl vladařem lesa. Černá
růže však pochopila, že ani vladař nemůže být dokonalým, utíká-li do
své nory před citlivě-palčivými problémy. Se znamením zranitelnosti a
touhou po potlačení prve nepředstavitelné výzdoby a uspořádání či
rozšíření lesa zdrhal hlouběji, avšak bez toho, aby na své pocity a
chování jakkoli upozornil.

Byl tak podobný bažantovi. Ten se neukrýval, jen nebral to, co mu bylo
předkládáno, v potaz. Neměl sluch, ani oči, ani necítil. Nebo si nechtěl
přiznat to, co se dělo. Ale to je v tomto případě s totožným
výsledkem.

Černá růže setkala se i s třešní. V té době nekvetla. Dívala se
po okolí, sledovala ostatní kvetoucí a tápala, jak rozkvést v nějaké
části své koruny. V tu chvíli černá růže věděla, jak vyplnit
prázdná místa ve svém stonku.

Pochopila, že třešeň není plně rozvinutá a že může být jen tehdy,
když přestane tápat. Když nebude hledat v ostatních. Když bude hledět na
sebe, tím spíše do sebe. Věděla tehdy, černá růže, že zvětšit
dužinu může tak moc, aby prázdná místa zaplnila. Ona pochopila.

Uvědomí-li si své kvality, rozvine je. Zaplní prázdná místa a snad
i vytlačí dužinu nedobrou. Nahradí ji tou zdravou. Opět jen pokud zjistí,
která místa jsou ta nezdravá. Jen ta bude mít stonek nádherný, pevný,
zdravý. Kdo ví, třeba pak i květ změní barvu.

A můj slib? Když růže došla k tomuto zjištění, vrátila se ke mně
ze svých cest a naléhala, ať její poznání šířím dál. S pokorou jsem
přislíbil a odešel na další vlastní cesty.

Ušel jsem tři kroky vpřed, abych se k černé růži opět vrátil.
Pravil jsem, že jedno setkání jí ještě chybí. Černá růže věděla,
proč se otáčím. Byla si jista, že toto její zatím poslední setkání
bude tím, čím stvrdí její rozhodnutí. Když si mne dobře prohlédla,
nechala mne velice dlouho stát na místě, až začala zpívat:

*Kráčeje světem, tvořil si svůj,
vždy pevným chtěl být
a nikdy neselhat,
s klidem a sebedůvěrou
všeschopným se zdát.

Proti své citlivosti a obavám
názory se obrnil
a hrdě hlásajíce, co vše pochopil,
dál stavěl hradby tam,
kde jistotou oplýval
a před neznámem uhýbal.

Tak odvaha se skrytou zbabělostí
míchala se v něm,
a tak, jak v každém z nás,
určovala směr.

Ve své ješitnosti, hrnul se růži poradit,
vidět se v ní nechtěl moc,
avšak teď tu seděl, rozpačitý,
v tichosti sebe malý kluk.
A růže se svou moudrostí
Skláněla se k němu, a ne on k ní.

Světem svobodně kráčí ten,
kdo ztratit se je ochoten
a v ztrátě čelit pochybnostem,
i chvíli nevědět, kdo jsem.

Růže šla svou cestou dál.
Stud, vzdor a strach ze selhání,
však i odvaha, síla a touha po poznání.
Co dobývá, i co se brání,
to vše jí bylo průvodcem.*

Váš i Tvůj Poutník

Sepsáno pro Vlčici v průběhu roku 2017. Opičák / píseň Áďa

Čecháček

R: Čecháček náš rozmilý
má rozvinutý hodnoty.

Doufám, že mi žena promine,
že mám v krvi čtyři promile.

Nenávidim šéfa, je to zmrd,
kéž by doktor konstatoval smrt.

R:

Doufám, že mi žena odpustí,
že nežeru maso od kosti.

R:

Doufám, že mi žena zahyne,
zbyde mi zas trochu semene.

Za barákem buzerantů sraz,
brokovnici nabíjím si zas.

R:

Offline na sociálních sítích

fb-offline

Před 14 dny jsem vypnul Facebook a ostatní sociální sítě (vyjma
Youtube, jehož sociální funkci prakticky nevyužívám). Nečekaně, bez
ohlášení. Pohnutkou mi byla Stezka odříkání, kterou máme v oddíle Poutníci a hlavně to,
proč ji plním – zjistit, „co se stane“. Jak moc je Facebook provázán
s mým působením a s vazby na mé okolí?

Během prvních dnů jsem ze zvyku do adresního řádku vypisoval webovou
adresu a mlátil se přes prsty. V mobilu jsem se odhlásil z Messengeru a
Instagramu. I tak jsem se kolikrát málem přihlásil. Postupem času ze mne
tyto návyky vymizely.

Rozdíl oproti letnímu táboru ve stejné časové dotaci je v tom, ve
kterém prostředí se zrovna pohybuji a zda oznámím svému okolí, že nebudu
dostupný skrze toto médium.

Kupodivu mám na Facebooku po přihlášení nyní nepřečtených 23 zpráv
a 93 upozornění. Kolik je jich skutečně důležitých pro mé okolí je
těžko soudit – informace si mí známí mohli zjistit odjinud. Faktem je,
že skrze mail/SMS mi přišly tyto zprávy po mém nereagování celkem
3. Plus jedna zprostředkovaná skrze prostředníka osobně.

Zjistil jsem zároveň, že zcela odolávat sociálním sítím není
možné. Mnoho webů má různé social plugins, takže některé příspěvky
na Facebook stránkách jsem nechtěně viděl, též i některé obrázky
z Instagramu kvůli těmto doplňkům. Stejně pak v článcích reagující
na aktuální události jsou embedované Twitter statusy. Zkrátka sociální
sítě skutečně jsou doplňkem informačních i zábavných médií, což se
bohužel často prolíná. Zároveň se pak nejde vyhnout lajkovacím
tlačítkům, buttonům pro odběry apod.

Ze sociálních sítí aktivně využívám jen Facebook a za oddíl
i Instagram.

V čem mi sociální sítě ovlivňují působení asi nejvíce? Uvědomil
jsem si, že to není pro mne primárně zdroj zábavy – podobný obsah jsem
sledoval na internetu bez ohledu na využívání sociálních sítí. Jde však
o zdroj informací sdružený do jednoho místa. V dobách, kdy jsem ještě
snad ani nevlastnil mobilní telefon, jsem měl jako homepage nastavený iDnes.
Dnes je pro mne obdoba iDnesu Facebook s tím, že se na něm sdružují
informace z vícero různých médií – což je jednodušší, než
projíždět jednotlivé portály. Bohužel nelze ovlivnit filtrování obsahu,
což je vcelku problém – ten ale částečně řeší mé zapojení do
tématických skupin.

Můj nejsilnější poznatek ze social-offline módu ve všedním životě
je, že Facebook vlastně nemohu hodnotit negativně ve chvíli, kdy jsem
zjistil, jakým způsobem ho využívám – při vědomí, že mnoho
konverzací a prohlížení hlavní zdi je určitý způsob relaxu, který
nepřekrývá primární důvod, proč Facebook mám.