Archiv rubriky: Nezařazené

Chudoba má mnoho příběhů

Tento krátký snímek, který poukazuje na chudobu
natočila Isabel Prahl. Vyhrála za něj první místo v soutěži European
Filmschool. Jeho podstatu si vykládám tak, že i když je člověku
nejhůře, pomůže představivost. I když je to v takovýchto chvílích
nesmírně obtížné, pozitivní myšlenky dokáží pozdvyhnout náladu a
třebas i učinit dotyčného šťastným. V tomto snímku byl však velice
smutný závěr, který na mě udělal dojem.

Pokračování textu Chudoba má mnoho příběhů

Úvaha nad filmem Big Mike

Hakan Berthas, Hanna Heilborn / Švédsko / 2004 /
58 min.

„Mike se narodil v Austrálii aboriginským rodičům,
prostřednictvím adopce se však dostal do Švédska. Ocitl se tak rázem
tisíce kilometrů od své rodné země. Jednoho dne mu z Austrálie zavolá
jeho biologická matka a on se rozhodne ji navštívit. Zvítězí v Mikeovi
dosavadní švédský životní styl a stesk po starých kamarádech, nebo
radost z nově nalezené rodiny a původních kořenů?“

Pozn. Oficiální text distributora (Jeden svět na
školách
)

Během sledování filmu mi přišla fascinující zřejmě zcela odlišná
věc, než tomu bylo u ostatních. Je možné, že se mýlím, ale řekl bych,
že velké množství studentů napíše o rodinných vztazích, o pocitech
Mika nebo o jeho matce.

Osobně jsem se u sledování filmu podivoval nad životním stylem
Aboriginců. Když se vydáme do minulosti, zjistíme, že někdy v osmnáctém
až devatenáctém století byli Aboriginci zabíjeni a utlačováni a panovalo
zde velké bezpráví právě vůči nim. Dnes mnoho lidí Aborigince bere jako
ty utlačované chudáčky, pro které bychom měli div ne pořádat veřejné
sbírky.

Velká Británie, jenž byla kolonizátorem si svou chybu velice dobře
uvědomuje a proto původním obyvatelům poskytuje řadu výhod. Ráda by si
přála, aby tyto výhody Aboriginci brali jako omluvu. Ku příkladu na rozdíl
od rodilých, ale nepůvodních Australanů mají právo na bezplatné
získání nemovitosti od státu, bezplatné školství a zdravotnictví a
bezúročné půjčky.

Nyní, když v Austrálii panuje relativní příměří mezi těmito dvěma
odlišnými kulturami, Aboriginci stále šíří myšlenku, že Angličani jim
způsobili velké útrapy a oni se nyní nemohou vrátit do přírody, ctít
své tradice a kulturu. Dle mého názoru ale mají možnost se vrátit do
přírody. Mají možnost sedět večer u ohýnku a opékat si klokaní maso.
Myslím si, že problém je někde jinde.

Aboriginci mají zakořeněný pocit, že se nemohou vrátit, ale já se
domnívám, že se vrátit nechtějí. Zvykli si na pohodlí. Žijí pod
střechou, kde mají televizi, jezdí autem a místo aby se každý den museli
starat o to jaké zvíře chytí tak si zajdou do supermarketu a koupí si co
potřebují. Tento film jasně ukázal, jak si taková průměrná rodina žije.
Žije v jistém pohodlí, ale také se drží se své kultury. O víkendu si
pomalovávají své tělo barvami, hrají na tradiční nástroje a používají
rodová jména. Není to – a ani nebude – stejné jako kdysi…

Textové obrázky

Na internetu jsem objevil zajímavý prográmek pro tvorbu textových
obrázků. Do editoru nahrajete libovolný obrázek a on vám vyplivne přepis
do textu. Vybral jsem vám ty nejlepší, které jsem našel na internetu. Pokud
chcete sami experimentovat, není nic snažšího, než vlézt na stránku text-image.com.

____?Sexy?Sexy
___?Sexy?Sexy?R
___?Sexy?Sexy?R
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?Se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sex
_______?Sex
_______?Sex
______?Sexy?
______?Sexyy
_______|_?Sex
_______|__?Sex


´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶


●▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
L O N G _ L I V E _ T H E _ K I N G _ OF _ POP

____________?§$$$$$$$§§?_
___________§$$$$$$$$$$$$§?
___________??§§§$$$$§$$$$§?
_____________?____§?§§$§$$§?
______________?___?_?§$$$$$$§
________________?????§$$§$$§?
___????§?__________??§$$$$$§§?
__?§$$$$?_??______§§§$§§§§§$$§ ?
___?§$$$§????_____?§$$$J§§§§§§ $$§?
____?$$§?________§$$$$h§$§§§§§ §$§
_____§$§§3_______$$$§§§§§§§§$§ $$§
______§$$§§$____$$§§§$§§§§§$§§ $$§
_______§$$$$$$$$$$§$§§§$$$$§§§ $$§
________?§§§§$$$$$$§§§§§§$§§§§ $$?
___________$$$§$$$§§§§§§§§§§§$ $§
________________?§$$§§$§§$§§§§ §?
__________________§$$$§§$§§§§$ §?
_________________?§$$§§§§§§§§$ §?
_______________?§$$§§$$::::§§$ $$§
______________§$$$§§§§§:::§$§§ $$?
____________?§$$$$$$$$:::§§§§$ $$?
__________?§$$$$$$§§:::§$§$$$$ §?
________?§$$$$$$§:::§§$§$$$$$§
_______§$$$$$$§:::§$$$$$$§?
_____?$$$$$§::::$$$$$$§?
___?§$$$$§::::$$$$§??
_?§$$$$§§§§$$$$§?
§$$$$§§§§$$§?
§$$§§§§§$§
?$$§§§$§§§§?
?§$§§§§§§§$$§
_§$§§§$§§§§$§?
_?$§§§$$§§§§§§?
_?§$§§$§§§§§$$$§
__?§§§$§$$§§§$$$§
?§$§$$$$§§?§§§???
___?$$$$$§_______?§$$$?
____?????____?§§§??§$$§
____________?$$$§_?§?
___________?$$$§§§$§
__________?§$$§??$§?

'•.¸(¯‚•.¸♫♪♫♪¸.•‘´¯)¸.•
‚´¯)
♫(¯'•.¸(¯‘•.¸♫♪¸.•‚´¯)¸.•‘
´¯)♫
♫♪(¯'•.¸(¯‚•.¸¸.•‘´¯)¸.•‚´
¯)♫♪
==-Michael Jackson Rocks!!-==
(_¸.•‘´(_¸.•‚´♫♪♫♪'•.¸_)‘•
.¸_)
♫(_¸.•‚´(_¸.•‘´♫♪'•.¸_)‚•.
¸_)♫
♫♪(_¸.•‘´(_¸.•‚´
'•.¸_)‘•.¸ _)♫


___________ ,–=;???;`????=?,
___________________;??=?{?{?{??;3?;;„?
_________________.} ?$$$?4-?;;?3?;?;??
_______________4“? $$$$$$$?^/;??`$;??
________________:? 3?=$$?““$?.?.;???;;._____,????- ?????=
______“?.__________?,•,$$,•,3$$? ?4;/____?????????=-
_______?_`.________$$???$$$$$$$->„_._.??- ?4????????=
______?_____“.______?,(_) ?$$?„_,?$$$$$?._4????????,
_____?“________._____"??",?$$$$$- $$$$$$$_?????3?"
____4?___________?,_____,$$$$$$$$$$$$$$$$$.&qu- – – ot- ;“““??
_____$________,–?_.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
_____`?$._,–? .,$$$$$$$$$$$$$$??_,??,$$$$$$
_______-‚z$$$$$$$$$$$$$PF‘_c$$d_d$$$$$$$$$$$
___,–‚__‘?$$$$F______t_____4$;’d$$$$$$$$$$$$$;
_-_________,u________.____“d$$$$$$$$$$$$$$$h
____________$_________(______c$­$$$$$$$$$$$$$$$$$b.- – – –
_____________“n,______`.____-$$$$$$$$$$$$$$$$- – – – $$$$$$c
________________`„?c,_ t_____$“$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
_____________________““q_____$$$$$$$$$$$- – – -$$„?$$$$$$$$$$.
________________________^_____?$$$$$$$P“,c$$$- – – – $$$$$$$$$
_______________________________­?$$$$F_c$$$$$$$$$$$- – – $$$$
_____________________________u$$c.`„_$$$$$$$$- – – – $$$$$$$$“
____________________________$$$­$$$$_$$$$$$$$$$$$$$- – – – $F
___________________________$$$$­$$$_$$$$$$$$$$$$$P&- amp;-
__________________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$P&-
_________________________d$$$$$$$b_$$$$$$$$$$$$c
_________________________J$$$$$­$$$c_?$$$$$$$$$$$$u- – – – $$c
_________________________$$$$$$???„___=c$$$$$- – – – $$$P$$$P
_________________________$$$$$$­$$F_____________z$$- – – – $$
_________________________$$$$$$­$c_____________c$$$- – – – $$
_________________________$$$$$$­$%______________&am-
_________________________`$$$$$“__


Opicakuz’s Idea Website is Loading ████████████
99%


_________________00____
________________0000 ______
_______________000000 ______
____00_________000000________ __0 0
_____0000______000000______00 000__
_____000000____0000000___0000 000
______000000___0000000_000000 0__
_______0000000_000000_0000000__
_________000000_00000_000000___
_0000_____000000_000_0000__00 000 0000
0000000000000_0_000_00000 000 0_
_____000000000__0_0_0_0000000 0____
_________0000000000000000_____
______________000_0_0000_______
____________00000_0__00000 _____
___________00_____0______00


(……………../…)
. ………….. /…/
……………./…/
……/´?.I.?`./
…/… I…I..(???`
…I…..I…I…??.…
…I…..I´?.I´?.I..…)
……..` ?..? ´…….‘
…_________.?´
…..l-_-_-_-_-_-
…..l-_-_-_-_-_-

Nechápu, jak to ti borci dělají, ale tleskám.
(Opicakuz)