Cizí slova, archaismy, významy slov, termíny

V první řadě zde naleznete naleznete zajímavý seznam slov, které upadají v zapomnění, některá jsou těžko dohledatelná a nikdo je nepoužívá. Jedná se o takzvané archaismy.

Archaismy

  • Šlompáctví pochází z německého slova schlump. Jedná se tedy o slovo přejaté. Význam slova je nedbalý. Taktéž je možno použít slovo šlompák. Šlompák je nedbalý člověk.
  • Adverbium arci je synonymum ke slovu ovšem. „Odsoudil bych ho na doživotí, arci musím přihlédnout k mentálnímu postižení, jenž má od narození.“ Toto slovo můžeme zesílit tak, že vzniknou adverbia arciť, arciže. Avšak i po zesílení mají tato adverbia stejný význam.
  • Anobrž je zesilovací spojka, kterou je možné přeložit jako /ba i/, /a i/, /dokonce/. Do války se zapojili Japonci, Američané, anobrž Angličani.
  • Alebrž je odporovací a stupňovací spojka zároveň. „Kterak sekati, aby stromy se neskotily na panstvo, alebrž na silnici“.
  • Chlíšťák je synonymum pro takzvaný slejvák, prudký déšť, průtrž mračen
  • Pročež, původně pročže k pro a čso. Používá se obdobně jako slovo proto a spojení a proto. Užíváme jej k vysvětlení z jaké příčiny se něco událo.
  • Frišno chladno, zima

Cizí slova

  • abuzabilita je hypoteticky zvýšená osobnostní (tělesná nebo duševní) dispozice člověka (např. hendikep, plachost, hypersenzitivnost) k tomu, aby se např. stal obětí šikany, tělesného nebo duševního týrání nebo zneužívání (Zdroj Slovník ABZ)

Ne moc používaná slova, zajímavosti

  • chlípník, zhýralec, prostopášník je to stejné co sukničkář.
  • Devana (česky Děvana, polsky Dzievana či Zievonia, lužickosrbsky Dživica, bělorusky Dzieva) je hypotetická slovanská bohyně uvedená v slovníku Mater Verborum. Je považována za bohyni nebeského a denního světla, proto je také nazývána Denice. Původ jména byl shledáván v indoevropském kořenu *div ve významu čistý či bílý. (zdroj: Wiki)