Stačí zvednout telefon a požádat: Informace prosím

„Když jsem byl ještě malý kluk, byl tatínek
jeden z mála v našem okolí, co měl telefon. Vybavuji si tu krásně
naleštěnou skříňku, co visela na zdi. Lesklé sluchátko měla zavěšené
po straně. Ještě jsem k telefonu nedosáhl, ale fascinovalo mě, když do
něj maminka mluvila.

Pak jsem objevil, že tam někde v té báječné věci bydlí nějaká
úžasná osoba. Jmenovala se „Informace Prosím“ a zřejmě neexistovalo
nic, co by nevěděla. Informace Prosím uměla dodat telefonní číslo
kohokoli a také správný čas. Pokračování textu Stačí zvednout telefon a požádat: Informace prosím

Poklidné stáří

Mám vysloveně radost, že mi právě teď – v době, kdy vyšel tento
článek – začaly vánoční prázdniny. Díky této radosti vychází
další článek.

Pokusil jsem se nafotit panoramatický snímek a zachytit v něm klid a
pohodu stáří.

Deník nalezený ve vaně – StanisŁaw Lem

The book book is written by Stanislav Lem.
It’s book to poder. I think this book reflects the communist regimes and
their nonsencial birokracy. But it’s transfered to far future.

What is the book about?

It’s very difficult to describe it because the book is very chaotic and
all you will understand at the end. At first sight in this book is all about
nothing but when you will be thinking more you will discover secret point.

And now the process

There is day book found in bath. In this day book is written all the story.
On the Earth was catastrophe. Some small animals destroyed almost paper. There
was only one way. To close ourselves in gigantic big cover. There starts story.
One men – secret agent enters into new job. His boss told him that he don’t
have time for him and the information for him are downstairs. There starts all
the theater. Reader still devises new options for sence of the story. But he
haven‘t any chance to guess right. He alway ask for him: Why? What? Why not?
And where is his instructions? At the end reader discover that the whole
building is absorbed of nonsence and birokracy. There are no instruction for
him. Everybody is doing senseless things and he is only next figure.

Sigmund Freud – Zapomínání vlastních jmen

Sigmund Freud se v této knize
zabývá tématem zapomínání a následnému rozpomínání vlastních jmen.
Freud se domnívá, že vše závisí na asociaci. V knize uvádí příklad
zapomenutí vlastního jména, přímo na sobě. Popisuje, jak si nemohl
vzpomenout na jméno Signorelli, ale na mysl mu stále přicházela jména
Botticelli a Boltraffio. Ta okamžitě zavrhnul, protože věděl, že to je
jiné jméno. Myšlenky na tato jména se mu ale stále vracely a nemohl si
vzpomenout na správné jméno Signorelli.

Freud si tento incident vysvětluje následovně: Na jméno Signorelli si
chtěl vzpomenout při konverzaci s přítelem na cestě do Hercegoviny. Už
toto se podle něj spojilo, jako asociace Hercegovina → Bosna → Bosna a
Hercegovina. Na cestě s přítelem hovořili o Turcích v Bosně a
tamější důvěře k doktorům. Pokud jde doktor oznámit, že pacient
zemře, Turci řeknou HERR (Nač ještě mluvit, pane doktore? Kdyby mohl žít,
jistě byste mu pomohl…).

Freud popisuje jeho další asociaci. Turkům velice záleží na potomcích.
Jestliže nemůžou mít potomka, život pro ně ztrácí smysl. Myšlenku ale
nedokončil, jelikož se do konverzace nehodila. Avšak zůstala v zapuzené
paměti, která chce ven. V souvislosti s potomky a pohlavím se Freudovi
vybavil název města, kde v nedávné době obdržel zprávu, ve které se
dočetl, že pacient, kterému léčil pohlavní choroby zemřel. Nemohl se se
svou chorobou smířit a ukončil svůj život. Toto je tedy důkaz, že
zapuzené myšlenky se opravdu stále snaží dostat ven, pokud mají možnost.
Město se jmenovalo Trafoi. Odvodil si tedy kombinaci Bosna a Trafoi na
Boltraffio.

Ale zpět k druhému vybavovanému jménu. U jména Boticelli je to již
jednodušší. Toto jméno si odvodil z kombinace Bosna a Signorelli. Z Bosny
si jeho mozek vzal Bo a ze Signorelli elli. Po spojení mu vzniklo
Botticelli.

Pro lepší představu přikládám graf:

graf-procesu

Můj názor

V psychologii se nevyznám natolik dobře, abych mohl zpochybňovat studie
pana Freuda, proslulého psychiatra. Myslím si ale, že rozpomínání na
chybná jména, mělo něco společného s asociací, ale ne přesně tak, jak
to popsal Freud. Dle mého názoru, ač třeba nevědomě, neuvedl všechny
okolnosti. Některé jeho myšlenky, které se proplétaly v souvislosti
s chybným rozpomínáním jmen zkrátka a jednoduše zapomněl. Například ty
myšlenky, které přetrvaly v krátkodobé paměti. Přetrvaly tak krátce
možná proto, protože je mozek nepotřeboval k ničemu jinému, než na danou
věc. Ať už je to jakkoli, rozhodně s Freudem souhlasím v názoru, že
k popsanému incidentu došlo díky asociaci.