Psychologická hra Abigail

Smysl aktivity

Abigail je metodické cvičení, díky kterému je možné u cílové
skupiny rozvíjet komunikační dovednosti, vzájemný respekt, tvorbu
kompromisů a v neposlední řadě hlubší uvažování o těžkých
rozhodnutích ve světě, který není černobílý.

Účastníci si uvědomí subjektivitu pohledu na problémy a projeví se
většinou manipulace a perfektně vyplynou na povrch role účastníků
(prodavač názorů, pasivní a bázlivý člověk, agresivní typ,
emocionálně založený typ,…)

Příprava a určení cílové skupiny, časová dotace

Příprava je vcelku snadná. Stačí mít po ruce úvodní text, se kterým
se pracuje, případně tužky a papíry na poznámky účastníků
cvičení.

Z metodických listů serveru varianty.cz1 se dozvíme, že je
třeba skupina 16 až 20 osob. Z vlastní zkušenosti realizace této hry
vím, že na počtu nezáleží. Jen čím více osob je, tím úměrně stoupá
časová náročnost.

Pokud hru zjednodušíme (např. určíme pořadí dle morálních hodnot
pevné, pokud bude alespoň 50 % účastníků souhlasit), může být hra na
30 minut. Při stoprocentní shodě očekávejme časovou dotaci
v řádu hodin.

Aktivita je vhodná pro racionálně smýšlející jedince, kteří se již
orientují ve světě a mají vlastní autonomní morálku. Tedy od
náctiletých po seniory. Provedení

Přečteme účastníkům úvodní text a necháme je zapsat na papír
pořadí všech postav vzestupně od morálně nejvíce na výši po morálně
nejméně únosného. Hodnocení je subjektivní! Poté necháme účastníky
debatovat s cílem, aby se shodli na jednotném pořadí. Pořadí můžeme
psát např. na flipchart. Dobré je po konci aktivity provést zpětnou vazbu a
ihned navázat s aktivitou, která napomůže sublimaci rozhořčení, které
povětšinou vzniká ze slovních potyček.

Osobní postoj

Aktivita Abigail mi přijde velmi dobrá. Skutečně rozvíjí vše popsané
v odstavci. Vybral jsem si ji z důvodu, že jsem ji již realizoval
v různých skupinách a i několikrát byl sám účastníkem. Je zajímavé
pozorovat, že v každé skupině jsou zcela odlišné postoje a chování
účastníků nejen díky prostředí, ve kterém se nachází, ale
i s přihlédnutím na motivaci k aktivitě ze strany koordinátora.

Úvodní text

Abigail je krásná a milá dívka z dolního břehu, zamilovaná do svého
přítele, George, který bydlí na horním břehu. Jednoho dne ji přijde
psaní, ve kterém se doví, že je George nemocný. Ani chvíli neváhá a
rozhodne se ho navštívit. Řeka, která je oba od sebe dělí je velmi
nebezpečná, požádá tedy jejich společného přítele Hanse, aby ji pomohl
a převezl ji svou lodí na druhý břeh. Hans však pomoci odmítne.
Přemýšlí o jiné variantě a vzpomene si, že na jejich břehu žije
námořník Sindibád, který také vlastní loď. Zajde za ním, vysvětlí mu
svou situaci a poprosí ho o pomoc. Sindibád zprvu neposlouchá, potom chvíli
přemýšlí a nakonec souhlasí, ale pouze pod podmínkou, že se s ním
Abigail bude milovat. Abigail souhlasí.

Hned, jak Sindibád převeze Abigail na druhý břeh, běží za Georgem. Ten
je šťastný, že ho jeho milá navštívila. Ale Abigail je smutná. George se
zeptá, co ji trápí a ona mu celý svůj příběh o Hansovi a Sindibádovi
poví. George se rozčílí a Abigail vyhodí s tím, že ji už nikdy
nechce vidět.

Uplakaná Abigail bloudí kolem řeky, když potká ošklivého Hrbáče. Ten
se ji snaží utěšit a zjistit proč je tak nešťastná. Když vyslechne
celý příběh o Hansovi a Sindibádovi a o tom, jak reagoval George, když
mu Abigail řekla pravdu, rozhodne za Georgem jít. Hrbáč mu v rozčílení
udělí pár výchovných políčků2.

1 Metodické listy: Abigail. Varianty [online]. © 2008 [vid.
26. 11. 2014]. Dostupné z: www.varianty.cz/index.php?…

2 Metodické listy: Abigail. Varianty [online]. © 2008 [vid.
26. 11. 2014]. Dostupné z: www.varianty.cz/index.php?…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.