Kategorie Úvahy

Mé osobní úvahy a myšlenky. Pokud se nebudou shodovat s tvými, e to čistě tvůj p


fb-offline

Před 14 dny jsem vypnul Facebook a ostatní sociální sítě (vyjma Youtube, jehož sociální funkci prakticky nevyužívám). Nečekaně, bez ohlášení. Pohnutkou mi byla Stezka odříkání, kterou máme v oddíle Poutníci a hlavně to, proč ji plním – zjistit, „co se stane“. Jak moc je Facebook provázán s mým působením a s vazby na mé okolí?