Rubriky
Návody

Pentagonála

Napsal a na vlastní kůži vyzkoušel v oddíle SKASAPA: Evžen Bílek –
Brtník 20. 7. 1994

Co znamená slovo: Pentagonála?
Dle Naučného slovníku označuje slovo „pentagonála“ řeckou číslovku
5. Kromě toho se slovo penta používá téměř ve všech jazycích, jako
první část složených slov s významem pět, pěti…
Například: Pentagon – pětiúhelník.

V našem případě slovo Pentagonála je použito jako název hry, které
se účastní pět hráčů. Hra Pentagonála má svůj původní základ už ve
starém Římě. Za ta léta nánosu času se už dávno zapomnělo, kterého
šprýmaře napadlo přenést jednu stolní hru do reálu. To znamená, že
hrací desku zaměnil s arénou amfiteátru a kostěné figurky nahradil
živými lidmi.

Rubriky
Nezařazené

Textové obrázky

Na internetu jsem objevil zajímavý prográmek pro tvorbu textových
obrázků. Do editoru nahrajete libovolný obrázek a on vám vyplivne přepis
do textu. Vybral jsem vám ty nejlepší, které jsem našel na internetu. Pokud
chcete sami experimentovat, není nic snažšího, než vlézt na stránku text-image.com.

____?Sexy?Sexy
___?Sexy?Sexy?R
___?Sexy?Sexy?R
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?Se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sex
_______?Sex
_______?Sex
______?Sexy?
______?Sexyy
_______|_?Sex
_______|__?Sex


´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶


●▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
L O N G _ L I V E _ T H E _ K I N G _ OF _ POP

____________?§$$$$$$$§§?_
___________§$$$$$$$$$$$$§?
___________??§§§$$$$§$$$$§?
_____________?____§?§§$§$$§?
______________?___?_?§$$$$$$§
________________?????§$$§$$§?
___????§?__________??§$$$$$§§?
__?§$$$$?_??______§§§$§§§§§$$§ ?
___?§$$$§????_____?§$$$J§§§§§§ $$§?
____?$$§?________§$$$$h§$§§§§§ §$§
_____§$§§3_______$$$§§§§§§§§$§ $$§
______§$$§§$____$$§§§$§§§§§$§§ $$§
_______§$$$$$$$$$$§$§§§$$$$§§§ $$§
________?§§§§$$$$$$§§§§§§$§§§§ $$?
___________$$$§$$$§§§§§§§§§§§$ $§
________________?§$$§§$§§$§§§§ §?
__________________§$$$§§$§§§§$ §?
_________________?§$$§§§§§§§§$ §?
_______________?§$$§§$$::::§§$ $$§
______________§$$$§§§§§:::§$§§ $$?
____________?§$$$$$$$$:::§§§§$ $$?
__________?§$$$$$$§§:::§$§$$$$ §?
________?§$$$$$$§:::§§$§$$$$$§
_______§$$$$$$§:::§$$$$$$§?
_____?$$$$$§::::$$$$$$§?
___?§$$$$§::::$$$$§??
_?§$$$$§§§§$$$$§?
§$$$$§§§§$$§?
§$$§§§§§$§
?$$§§§$§§§§?
?§$§§§§§§§$$§
_§$§§§$§§§§$§?
_?$§§§$$§§§§§§?
_?§$§§$§§§§§$$$§
__?§§§$§$$§§§$$$§
?§$§$$$$§§?§§§???
___?$$$$$§_______?§$$$?
____?????____?§§§??§$$§
____________?$$$§_?§?
___________?$$$§§§$§
__________?§$$§??$§?

'•.¸(¯‚•.¸♫♪♫♪¸.•‘´¯)¸.•
‚´¯)
♫(¯'•.¸(¯‘•.¸♫♪¸.•‚´¯)¸.•‘
´¯)♫
♫♪(¯'•.¸(¯‚•.¸¸.•‘´¯)¸.•‚´
¯)♫♪
==-Michael Jackson Rocks!!-==
(_¸.•‘´(_¸.•‚´♫♪♫♪'•.¸_)‘•
.¸_)
♫(_¸.•‚´(_¸.•‘´♫♪'•.¸_)‚•.
¸_)♫
♫♪(_¸.•‘´(_¸.•‚´
'•.¸_)‘•.¸ _)♫


___________ ,–=;???;`????=?,
___________________;??=?{?{?{??;3?;;„?
_________________.} ?$$$?4-?;;?3?;?;??
_______________4“? $$$$$$$?^/;??`$;??
________________:? 3?=$$?””$?.?.;???;;._____,????- ?????=
______”?.__________?,•,$$,•,3$$? ?4;/____?????????=-
_______?_`.________$$???$$$$$$$->„_._.??- ?4????????=
______?_____“.______?,(_) ?$$?„_,?$$$$$?._4????????,
_____?“________._____"??",?$$$$$- $$$$$$$_?????3?"
____4?___________?,_____,$$$$$$$$$$$$$$$$$.&qu- – – ot- ;”””??
_____$________,–?_.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
_____`?$._,–? .,$$$$$$$$$$$$$$??_,??,$$$$$$
_______-‚z$$$$$$$$$$$$$PF‘_c$$d_d$$$$$$$$$$$
___,–‚__‘?$$$$F______t_____4$;’d$$$$$$$$$$$$$;
_-_________,u________.____”d$$$$$$$$$$$$$$$h
____________$_________(______c$­$$$$$$$$$$$$$$$$$b.- – – –
_____________”n,______`.____-$$$$$$$$$$$$$$$$- – – – $$$$$$c
________________`„?c,_ t_____$“$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
_____________________””q_____$$$$$$$$$$$- – – -$$„?$$$$$$$$$$.
________________________^_____?$$$$$$$P“,c$$$- – – – $$$$$$$$$
_______________________________­?$$$$F_c$$$$$$$$$$$- – – $$$$
_____________________________u$$c.`„_$$$$$$$$- – – – $$$$$$$$“
____________________________$$$­$$$$_$$$$$$$$$$$$$$- – – – $F
___________________________$$$$­$$$_$$$$$$$$$$$$$P&- amp;-
__________________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$P&-
_________________________d$$$$$$$b_$$$$$$$$$$$$c
_________________________J$$$$$­$$$c_?$$$$$$$$$$$$u- – – – $$c
_________________________$$$$$$???„___=c$$$$$- – – – $$$P$$$P
_________________________$$$$$$­$$F_____________z$$- – – – $$
_________________________$$$$$$­$c_____________c$$$- – – – $$
_________________________$$$$$$­$%______________&am-
_________________________`$$$$$“__


Opicakuz’s Idea Website is Loading ████████████
99%


_________________00____
________________0000 ______
_______________000000 ______
____00_________000000________ __0 0
_____0000______000000______00 000__
_____000000____0000000___0000 000
______000000___0000000_000000 0__
_______0000000_000000_0000000__
_________000000_00000_000000___
_0000_____000000_000_0000__00 000 0000
0000000000000_0_000_00000 000 0_
_____000000000__0_0_0_0000000 0____
_________0000000000000000_____
______________000_0_0000_______
____________00000_0__00000 _____
___________00_____0______00


(……………../…)
. ………….. /…/
……………./…/
……/´?.I.?`./
…/… I…I..(???`
…I…..I…I…??.…
…I…..I´?.I´?.I..…)
……..` ?..? ´…….’
…_________.?´
…..l-_-_-_-_-_-
…..l-_-_-_-_-_-

Nechápu, jak to ti borci dělají, ale tleskám.
(Opicakuz)

Rubriky
Cizí texty Litera

Hans Christian Andersen – malá prodavačka zápalek

Andersenovi pohádky na první
pohled vypadají velmi krásně. Pohádka pro děti, rozmanitý jazyk,
zajímavá atmosféra. Pokud ale začneš, milý čtenáři, přemýšlet,
zjistíš pak, že je to něco mnohem více… Dovoluji si zde na začátek
uvést popis jedné z jeho povídek a poté sem přepsat celou povídku, kterou
mám velice rád. A to Malou prodavačku zápalek.

Pravda pravdoucí

Jednoho dne, když zapadlo slunce si slepice na dvorku vylezly na hřad a
začaly se čechrat. Jedné malé bílé slepičce ale pírko vypadlo. Jen tak
pro sebe si řekla, že teď jí to vlastně sluší o trošičku více.
Zaslechly to sousední slepice a začaly nahlas vykřikovat, že jedna slepice
si myslí, že když si vytrhá všechno peří, tak bude krásnější. Tou
dobou kolem letěly sovy. Také uslyšely tento divný příběh.O pár minut
déle už houkaly do světa, že si tři slepice vytrhaly všechno peří, a
teď jim je zima. Tuto verzi zaslechl i kohout. A ten když ráno kokrhal,
volala nahlas i příhodu se slepicemi. „Pět slepic si vytrhalo všechno
peří a do rána umrzly!“ To slyšel i reportér místních novin, a tento
příběh otisk. Všichni si to přečetli a protože to bylo v novinách,
uvěřili, že to je pravda pravdoucí!

Prodavačka zápalek

Byla hrozná zima, sněžilo a smrákalo se k večeru, však to byl také
poslední večer roku, večer silvestrovský. A v té zimě a v té tmě šlo
po ulici malé děvčátko, prostovlasé a bosé. Pravda, když šla z domova,
měla sice pantofle, ale co ty jí byly platné! Byly jí totiž hrozně
veliké, předtím je nosila její maminka, takové byly veliké, a teď je
malá ztratila, když přebíhala ulici, protože se kolem hrozně rychle hnaly
dva kočáry. Jeden pantofel nemohla najít a s druhým jí utekl jeden
uličník, že prý až sám bude mít děti, poslouží mu jako kolíbka.

vila-nahled Bosé nožičky mělo děvčátko zrudlé a
promodralé mrazem. Ve staré zástěře měla hromadu sirek a ještě jich
svazeček držela v ruce. Celý den od ní nikdo nekoupil ani jednu, ani
pětník jí nikdo nedal. Hladová a promrzlá chodila po ulicích a vypadala
naprosto zuboženě, chudák malá. Sníh jí padal do dlouhých plavých
vlasů, tak hezounce vzadu na krku zvlněných, ale na parádu ona opravdu
neměla ani pomyšlení. Ze všech oken zářilo světlo a celou ulicí lákavě
voněla husí pečínka, však byl také Silvestr – ano, na tohle myslela.
Nakonec se usadila a schoulila do koutku mezi dvěma domy, jeden vyčníval do
ulice o kousek víc než ten druhý. Nožičky stáhla pod sebe, ale teď jí
byla zima ještě víc a domů se bála, vždyť neprodala za celý den ani
sirku, nedostala ani pětník, tatínek by jí natloukl. Ostatně i doma byla
zima, v podkroví měli jen tu střechu nad hlavou a všude tam fičelo
dovnitř, i když ty největší škvíry ucpali slámou a hadry. Ručičky
měla skoro úplně mrtvé mrazem. Ach, takhle aspoň jedna sirka, to by bylo
blaho. Kdyby si tak troufla aspoň jednu ze svazečku vytáhnout, rozškrtnout
ji o zeď a ohřát si prsty! A teď tedy jednu vytáhla, škrt, jak
zajiskřila, jak hoří! Teplounký, jasný plamínek to byl, jako svíčička,
když kolem ní přidržela dlaň. Jaké to bylo podivuhodné světlo!
Děvčátku připadalo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými
mosaznými koulemi a mosazným válečkem, oheň v kamnech tak krásně hořel
a blaženě hřál. Ach, děvčátko natahovalo nožky, aby si je také
ohřálo; v tom plamen zhasl. Kamna zmizela – děvčátko sedělo na
chodníku s oharkem ohořelé sirky v ruce.

Rozškrtlo novou, rozhořela se, svítila, a jak její záře dopadala na
zeď, stávávala se zeď průhlednou jako závoj; děvčátko jí vidělo do
světnice. Stál tam stůl prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným
porcelánem a na něm překrásně voněla pečená husa plněná jablky a
švestkami! A co bylo ještě nádhernější – husa vyskočila z mísy,
kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo
k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen
studenou masivní zeď.

Škrtla další. A hned seděla pod tím nejkrásnějším vánočním
stromkem, byl ještě větší a ještě bohatěji nazdobený než ten, co letos
o Vánocích viděla skleněnými dveřmi u jednoho bohatého kupce. Na
zelených větvích hořelo tisíce svíček a ze stromku na ni shlížely
pestré obrázky, takové, jaké byly ve výlohách obchodů. Maličká vztáhla
ruce nahoru – a v tom sirka zhasla, vánoční svíčky stoupaly výš a
výš, teď viděla, že jsou to jasné hvězdy, jedna právě spadla a po nebi
za sebou zanechala dlouhou ohnivou čáru. „Někdo umírá!“ řeklo si
děvčátko, neboť její babička, jediný člověk, který k ní byl kdy
hodný, ale která již umřela, říkávala: „Když padá hvězda, odchází
nějaká duše k Bohu.“ Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku;
zazářila a v její záři se mu objevila babička. Nesmírně jasná,
zářící přívětivá a předobrá.

mala-prod-zap-nahled

„Babičko,“ zvolala maličká, „vezmi mě s sebou! Já vím, že až
zhasne sirka, budeš pryč, pryč jako ta roztopená kamna, jako ta krásná
husička a jako ten nádherný vánoční stromek.“ A honem rozškrtla
všechny zbylé sirky, co jí ve svazku ještě zbývaly, chtěla babičku
ještě zdržet. A sirky se rozzářily takovým světlem, že kolem ní bylo
jasněji než za bílého dne. Babička ještě nikdy nebyla tak hezká a tak
veliká. Zvedla si holčičku do náruče a obě spolu letěly v lesku a
radosti vysoko převysoko; tam nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost ani
strach – byly u Pánaboha! Ale v zákoutí u domu sedělo v mrazivém
jitru děvčátko s červenými tvářemi; s úsměvem na rtech a bylo mrtvé;
zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad
mrtvolkou sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř
vyškrtán. “Chtěla se ohřát, “říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co
krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí
Nového roku.

Zdroj: maanteiden.blog.cz

 

Rubriky
Úvahy

Oddíl není kroužek, oddílem žijeme!

znak-barevny-200px Spousta lidí si myslí, že
když chodíte jednou za týden na oddílovou schůzku a jedete na výpravu,
automaticky to znamená, že je to zájmový kroužek, podobně jako když
chodíte hrát tenis. Omyl! Oddílem žijete, vznikají zde přátelství na
mnoho let, ba na doživotí…

Abych tedy začal od začátku. Náš oddíl se schází jedenkrát do týdne.
Běžně pořádáme jednu výpravu za měsíc.

Pryč z města

Znamená to, že si zabalíme do batohu věci na přespání plus nějaké to
oblečení a utečeme do přírody. Obvykle někam do ubytovny ve vesnici.
Odřekneme si počítače, iphony, řvoucí hudbu a spoustu obchodů
s akčními slevami. Vyjedeme tedy do klidu. Zde žijeme vlastním životem,
máme celoroční hru, kde na každé výpravě postoupíme dál v nějakém
příběhu, který vyvrcholí na táboře.

Náš oddíl není ten, kde si vedoucí po večerce oddychnou, že přežili
další den, a jdou se opít. U nás to vypadá tak, že jsme občas z dětí
unaveni, ale děláme to pro ně s láskou, stejně jako to dělali s láskou
pro nás naši předchůdci.

Vzhůru do života

kotlik-nahled Děti se snažíme učit věci, které se jim do
života hodí. Umět uvázat alespoň pět uzlů a znát nějakou tu rostlinku
není od věci. Poté je ale učíme i věci, u kterých si vlastně ani
neuvědomují, k čemu jim za pár let budou potřebovat. Už jen to, že
napíší zápis do kroniky, je naučí mnoho. Dokáží si utřídit myšlenky
a poté vytvořit text, který má smysl. S tím má i mnoho dospělých lidí
problémy. A takových věcí je mnoho.

Přerod z dítěte na vedoucího

Já sám za sebe mohu říci, že osm let mezi dětmi mi dalo mnoho. Nedávno
jsem se stal vedoucím a to považuji za další krok k nasbírání dalších
vědomostí a schopností řešit situace. Nyní neřeším co je jaká bylinka,
nebo co je toto za zvíře s rohama. Řeším organizační věci, krizové
situace a nečekané změny programu. Například se stalo, že na schůzce
v zimě, kdy bylo patnáct stupňů pod nulou, jsme se nedostali do
klubovny.

Takže máme asi dvanáct dětí, mrazivé počasí a zavřenou klubovnu. Co
s tím?! Okamžitě jsem musel situaci vyřešit. To je právě příklad
krizové situace. Pokud bych byl v oddíle tři roky a rozhodl se, že mě to
nebaví, nikdy bych to nemusel řešit, ale bylo by to správné a užitečné?
Na to ať si každý odpoví sám. Já jsem rád, že jsem zůstal.

Končíme. Jako děti nebo jako vedoucí?

silnice-nahled Na druhou stranu zase musíte odhadnout, kdy
máte s oddílem skoncovat. Pokud vidíte, že už oddíl nezvládáte, nebo
že se najde více, než snesitelné množství lidí, kteří si myslí, že to
nezvládáte, je zřejmě něco v nepořádku. Není to jednoduché, ale
každý na to dříve, nebo později přijde. Každopádně věřím, že
každý na oddíl a to, co mu dal, bude vzpomínat hodně dlouho.

Samozřejmě děti odcházejí z oddílu dříve, než se stanou vedoucími.
Je to úplně normální. Zda se dotyčný změní z dítěte na vedoucího, to
si zváží sám. Buď postupně přestane jezdit na výpravy, odejde z oddílu
ze dne na den, nebo se nakonec stane vedoucím. Toto rozhodování přichází
většinou mezi čtrnáctým a osmnáctým rokem. Pokud se dotyčný stane
vedoucím, postoupí do střední kasty. Buď vydrží, nebo po pár letech
odstoupí.

V oddíle jako v životě

Ti co vydrží déle, jsou již takzvaní oldschool vedoucí, kteří se
oddílu jen tak nepustí, protože nejdříve chtějí vychovat své nástupce,
kteří oddíl povedou podobným způsobem a kterým věří, že ho nenechají
zaniknout. Po výchově nástupců se ještě staví do pozice kontrolorů nové
krve. Radí jim a připravují je na svůj odchod.

Autor je nyní vedoucím oddílu Poutníci, jež působí v Praze –
Malešicích.

Rubriky
Akce

KOMIX!FEST 2009

V rámci letošního Komiksfestu 09 se konala výstava
slavného autora komiksů Maxe Anderssona. Výstava se točila kolem komiksu
Bosenský plackopes. Po stěnách visely jednotlivé kapitoly komiksu a na konci
byl k vidění generál Tito v lednici, bez jedné nohy. Asi si říkáte,
proč ho tam takto umístili. Je to samozřejmě díky tomu, že se takto
objevuje v comiksu. K vidění byl i model města Sarajeva, které hraje
v comiksu také svou roli.

Celý komix dokonale vyjadřuje atmosféru války v Jugoslávii. Už jenom
to, že zmrzlina se prodává v nábojnicích vyvolá v čtenáři silné
dojmy. Když k tomu autoři přidají ještě placaté psy válející se
volně na silnici a zpustošená města, ponoříte se do knihy, ani
nevíte jak.

tito-v-lednici
Max Andersson je můj oblíbený autor, doma od něj mám 3 komixové knihy,
které jsou v češtině. Měl jsem veliké stěstí, protože jsem se dokonce
s Anderssonem potkal a mohl jsem se ho zeptat, zda má vyjít další kniha
v České republice. Prý je pravděpodobné, že příštím rokem, ale nic
neslibuje.

Video naleznete na webu České
televize