Rubriky
Publikace

Reflexe: Pávková, J. Pedagogika volného času

Knihu Pedagogika volného času od paní doktorky Jiřiny Pávkové jsem si
ke své reflexi vybral se zájmem nejen proto, že jsem ji považoval za jeden
ze studijních materiálů k přijímacímu řízení na obor s totožným
názvem, jako kniha samotná, ale i z toho důvodu, že paní doktorka je
nejen spisovatel zabývající se danou problematikou, ale i vyučující na
Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem se s ní měl možnost potkat.

Pedagogiku volného času bych spíše než knihu popsal jako příručku.
Vesměs nemá jiný cíl, než objasnit pojem Pedagogika volného času,
seznámit čtenáře s jeho obsahem, náplní a konečně i poselstvím,
který by měl správný pedagog volného času mít.

Kniha je určena především1 pro potřeby posluchačů oborů
padagogika volného času a vychovatelství a studentů středních a vyšších
pedagogických škol. Užitečná bude také pro vychovatele školních družin
a klubů mládeže, dětských domovů i vedoucí zájmových organizací
dětí a mládeže.

Hned v úvodu autorka vymezuje pedagogiku volného času jako pedagogický
obor z různých pohledů a uvádí souvislosti, které vedly k jeho vzniku od
konce sedmnáctého století až do přelomu tisíciletí. Závěr úvodní
kapitoly se zabývá tím, jak volný čas formuje životní styl člověka.
Druhá kapitola se věnuje mimoškolnímu vyučování. Obhajuje jeho funkci
z hlediska nejen znalostního, ale i výchovného (mimoškolní zařízení
dnes zastupují podstatnou část výchovy, kterou měla dříve v kompetenci
pouze rodina). Jsou zde uvedeny nejznámější (a tedy i největší)
instituce (či v případě hřišť zařízení) sloužící k mimoškolnímu
vzdělávání a popsána jejich materiální výbava. Neméně důležité je
v tomto celku popis vztahů mezi vychovatelem a dítětem. Taktéž pak
i vymezení hranic a rizik v tomto výchovném systému.

Čtvrtá kapitola se už zabývá více do hloubky mimoškolní výchově a
vyučování. Popisuje různorodé zájmové činnosti včetně těch
rekreačních a objasňuje jejich funkci. Navazující pátá kapitola poté
obsahuje výčet hlavních mimoškolně-vzdělávacích a výchovných
institucí. Ve zkratce jsou zde popsány DDM, školní družiny či různé
kluby. Následující kapitola navazuje s výčtem prostor a zařízení,
které jednotlivé skupiny využívají. Sedmá kapitola se snaží odhadnout
budoucí vývoj volného času s ohledem na realizované výzkumy. V poslední
kapitole je výčet vybraných právních norem pro práci vychovatelů.

Kniha mi připadá jako vcelku dobrá příručka shrnující většinu
institucí. Co však postrádám je ohled na dětské oddíly typu Skaut, MOP,
SMOP, ATOM aj. Taktéž je dle mého mínění převeliká škoda, že se kniha
soustřeďuje v naprosté většině na děti a opomíjí dospělé, pro které
je volný čas nezbytnou součástí života, ač se to tak na první pohled
nejeví. Osobně si myslím, že v době stresu a neuvěřitelného pracovního
nasazení je právě vhodně organizovaný volný čas prostředkem k relaxaci
organismu jakožto i mysli, který potřebuje nejen dítě, ale
i dospělý.

1 Nakladatelství Portál: Pedagogika volného času (obsah) [online]. ©
2005 — 2014 Portál, s.r.o. [citováno 22. 11. 2014]. Dostupné z WWW:
<http://www.portal.cz/…s/detail.php?…>.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..