Rubriky
Nezařazené

Textové obrázky

Na internetu jsem objevil zajímavý prográmek pro tvorbu textových
obrázků. Do editoru nahrajete libovolný obrázek a on vám vyplivne přepis
do textu. Vybral jsem vám ty nejlepší, které jsem našel na internetu. Pokud
chcete sami experimentovat, není nic snažšího, než vlézt na stránku text-image.com.

____?Sexy?Sexy
___?Sexy?Sexy?R
___?Sexy?Sexy?R
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?Se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sex
_______?Sex
_______?Sex
______?Sexy?
______?Sexyy
_______|_?Sex
_______|__?Sex


´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶


●▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
L O N G _ L I V E _ T H E _ K I N G _ OF _ POP

____________?§$$$$$$$§§?_
___________§$$$$$$$$$$$$§?
___________??§§§$$$$§$$$$§?
_____________?____§?§§$§$$§?
______________?___?_?§$$$$$$§
________________?????§$$§$$§?
___????§?__________??§$$$$$§§?
__?§$$$$?_??______§§§$§§§§§$$§ ?
___?§$$$§????_____?§$$$J§§§§§§ $$§?
____?$$§?________§$$$$h§$§§§§§ §$§
_____§$§§3_______$$$§§§§§§§§$§ $$§
______§$$§§$____$$§§§$§§§§§$§§ $$§
_______§$$$$$$$$$$§$§§§$$$$§§§ $$§
________?§§§§$$$$$$§§§§§§$§§§§ $$?
___________$$$§$$$§§§§§§§§§§§$ $§
________________?§$$§§$§§$§§§§ §?
__________________§$$$§§$§§§§$ §?
_________________?§$$§§§§§§§§$ §?
_______________?§$$§§$$::::§§$ $$§
______________§$$$§§§§§:::§$§§ $$?
____________?§$$$$$$$$:::§§§§$ $$?
__________?§$$$$$$§§:::§$§$$$$ §?
________?§$$$$$$§:::§§$§$$$$$§
_______§$$$$$$§:::§$$$$$$§?
_____?$$$$$§::::$$$$$$§?
___?§$$$$§::::$$$$§??
_?§$$$$§§§§$$$$§?
§$$$$§§§§$$§?
§$$§§§§§$§
?$$§§§$§§§§?
?§$§§§§§§§$$§
_§$§§§$§§§§$§?
_?$§§§$$§§§§§§?
_?§$§§$§§§§§$$$§
__?§§§$§$$§§§$$$§
?§$§$$$$§§?§§§???
___?$$$$$§_______?§$$$?
____?????____?§§§??§$$§
____________?$$$§_?§?
___________?$$$§§§$§
__________?§$$§??$§?

'•.¸(¯‚•.¸♫♪♫♪¸.•‘´¯)¸.•
‚´¯)
♫(¯'•.¸(¯‘•.¸♫♪¸.•‚´¯)¸.•‘
´¯)♫
♫♪(¯'•.¸(¯‚•.¸¸.•‘´¯)¸.•‚´
¯)♫♪
==-Michael Jackson Rocks!!-==
(_¸.•‘´(_¸.•‚´♫♪♫♪'•.¸_)‘•
.¸_)
♫(_¸.•‚´(_¸.•‘´♫♪'•.¸_)‚•.
¸_)♫
♫♪(_¸.•‘´(_¸.•‚´
'•.¸_)‘•.¸ _)♫


___________ ,–=;???;`????=?,
___________________;??=?{?{?{??;3?;;„?
_________________.} ?$$$?4-?;;?3?;?;??
_______________4“? $$$$$$$?^/;??`$;??
________________:? 3?=$$?””$?.?.;???;;._____,????- ?????=
______”?.__________?,•,$$,•,3$$? ?4;/____?????????=-
_______?_`.________$$???$$$$$$$->„_._.??- ?4????????=
______?_____“.______?,(_) ?$$?„_,?$$$$$?._4????????,
_____?“________._____"??",?$$$$$- $$$$$$$_?????3?"
____4?___________?,_____,$$$$$$$$$$$$$$$$$.&qu- – – ot- ;”””??
_____$________,–?_.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
_____`?$._,–? .,$$$$$$$$$$$$$$??_,??,$$$$$$
_______-‚z$$$$$$$$$$$$$PF‘_c$$d_d$$$$$$$$$$$
___,–‚__‘?$$$$F______t_____4$;’d$$$$$$$$$$$$$;
_-_________,u________.____”d$$$$$$$$$$$$$$$h
____________$_________(______c$­$$$$$$$$$$$$$$$$$b.- – – –
_____________”n,______`.____-$$$$$$$$$$$$$$$$- – – – $$$$$$c
________________`„?c,_ t_____$“$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
_____________________””q_____$$$$$$$$$$$- – – -$$„?$$$$$$$$$$.
________________________^_____?$$$$$$$P“,c$$$- – – – $$$$$$$$$
_______________________________­?$$$$F_c$$$$$$$$$$$- – – $$$$
_____________________________u$$c.`„_$$$$$$$$- – – – $$$$$$$$“
____________________________$$$­$$$$_$$$$$$$$$$$$$$- – – – $F
___________________________$$$$­$$$_$$$$$$$$$$$$$P&- amp;-
__________________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$P&-
_________________________d$$$$$$$b_$$$$$$$$$$$$c
_________________________J$$$$$­$$$c_?$$$$$$$$$$$$u- – – – $$c
_________________________$$$$$$???„___=c$$$$$- – – – $$$P$$$P
_________________________$$$$$$­$$F_____________z$$- – – – $$
_________________________$$$$$$­$c_____________c$$$- – – – $$
_________________________$$$$$$­$%______________&am-
_________________________`$$$$$“__


Opicakuz’s Idea Website is Loading ████████████
99%


_________________00____
________________0000 ______
_______________000000 ______
____00_________000000________ __0 0
_____0000______000000______00 000__
_____000000____0000000___0000 000
______000000___0000000_000000 0__
_______0000000_000000_0000000__
_________000000_00000_000000___
_0000_____000000_000_0000__00 000 0000
0000000000000_0_000_00000 000 0_
_____000000000__0_0_0_0000000 0____
_________0000000000000000_____
______________000_0_0000_______
____________00000_0__00000 _____
___________00_____0______00


(……………../…)
. ………….. /…/
……………./…/
……/´?.I.?`./
…/… I…I..(???`
…I…..I…I…??.…
…I…..I´?.I´?.I..…)
……..` ?..? ´…….’
…_________.?´
…..l-_-_-_-_-_-
…..l-_-_-_-_-_-

Nechápu, jak to ti borci dělají, ale tleskám.
(Opicakuz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..