Jak (ne)hledat nové vedoucí

O nábor nových dětí do oddílu nemáme v poslední době nouzi. Pravidelná (a kvalitní) činnost přispěla k tomu, že jsme se dostali do povědomí lokálního okolí, a to díky otevřeným akcím pro veřejnost: řeč je třeba o zřízení kulturního centra Neobyčejná klubovna či o dobře odvedené a správně načasované kampani k náboru dětí.

Oč jsme se však snažili, byl nábor nových vedoucích, kteří by Poutníkům přispěli svou energií a smysluplnou prací. Chtěli jsme zkrátka posílit svůj tým, vzhledem k tomu, že během nešťastného „osmičkového“ roku u nás nastalo poměrně dost událostí typu nemoc v rodině, půlroční neschopenka, odjezd aktivního vedoucího na Erasmus, desetiměsíční rekonstrukce Neobyčejné klubovny svépomocí, vyčerpání hlavních vedoucích…

Od března jsme tedy plánovali, co s tím. Bohužel, jak už to tak bývá, zapojili se jen tři přetížení vedoucí, zbytek nejevil zájem. Věděli jsme, že to bude stát bolestivě mnoho času a energie na úkor osobních potěšení, rodinné pohody i motivace k oddílové činnosti. I tak nám to ale za to stálo – a zpětně si myslím, že přinejmenším získaná zkušenost je nedocenitelná.

Nejprve jsme se shodli na záměru vytvořit vzdělávací materiál Stezka vůdce. Díky němu by se mohly v příslušném směru vzdělávat starší děti (14 let a víc), jež o organizování oddílové činnosti sem-tam jeví zájem. Stezka vůdce by přitom podle našich představ měla mít kýžený přínos i pro současné vedoucí, kteří by vzdělávacím kurzem prošli také: mělo jít o kombinaci teorie aplikované v praxi.
V květnu jsme ovšem tyto snahy zarazili. Uvědomili jsme si totiž, že ve chvíli, kdy děti samy od sebe nejsou nastaveny tak, že by měly touhu „něco dělat“ – byť nedokonale a s chybami – ztrácejí k dalšímu rozvoji potřebnou vnitřní motivaci. Do Stezky vůdce bychom je beztak „tlačili“, a stejně bychom vytoužené proaktivity u nich nedosáhli. Opustili jsme proto myšlenku, že je nutné mít vedoucí jen z vlastních odchovanců, hodlali přibrat nové vedoucí z řad mimo oddíl a trochu si je vychovat dle sebe (resp. ukázat jim naše hodnoty a fungování oddílu a pak jim nechat volnější ruce a jednat s nimi jako se sobě rovnými).

Mnoho času jsme strávili na tvorbě kampaně. Zacílili jsme ji na středoškoláky až vysokoškoláky v „druháku“, vytvořili krásné letáky ve verzích „pro techniky”, „pro studentky-pečovatelky”, „pro středoškoláky hledající partu”. Taktéž jsme vypracovali harmonogram, náborový web, vypilovali informační texty o tom, kdo jsme, co a jak děláme, co to potenciálním vedoucím přinese, čím mohou přispět, jak nás mohou kontaktovat apod. Letáky jsme v září roznesli a umístili na nástěnky ve zhruba šesti desítkách středních, vyšších odborných škol a vysokých škol. Měli jsme velké plakáty v oknech klubovny směřujících do rušné ulice, plakáty byly i vidět při programech v Neobyčejné klubovně, rozesílali jsme e-maily a sdíleli příspěvky na Facebooku. Vše se šířilo jako lavina i od rodičů dětí.

Z celé této kampaně nakonec nevzešel – nepřišel k nám – žádný vedoucí. Jen dva rodiče, se kterými bychom byli v kontaktu i nehledě na kampaň (sbližovali jsme se v průběhu let, občas s námi byli na akcích apod.). Zjistili jsme jeden důležitý poznatek proč “to nefungovalo”: nebyla tam osobní vazba, a ta je pro naši činnost extrémně důležitá. Kdykoli jsme se s někým bavili osobně a dali mu letáček do ruky, přišlo nadšení z toho, jak je to krásné, byl vidět zájem. Do té doby ale nic. Vyvozujeme z toho tedy, že v dané oblasti je mezi zhlédnutím výzvy, reklamy, nabídky a aktivizací v podobě kontaktu mezera – obrovská a těžko překonatelná. Druhou věcí, která nám „nehrála do karet“, bylo, že nové vedoucí jsme nejaktivněji hledali my, co jsme na úspěchu měli velký osobní zájem. Pohybujeme se všichni v prostředí, které je na tom podobně jako my – každý je svázán s řadou projektů, spolků, má „milion“ aktivit, a málokdo by byl schopen věnovat se celoroční oddílové činnosti ani ne naplno, ale aspoň kvalitně – a z tohoto (dle mého mínění rozumného) důvodu to odmítají.

Zmíněné téma se promítlo koncem září na společném programovém bloku pro vedoucí oddílů na Srazu oddílů. Týkalo se téměř všech. I dle výzkumů skautské organizace a s ohledem na komerční prostředí, kde je extrémně obtížné sehnat zaměstnance, můžeme říct, že jde o celospolečenský problém, napříč obory. Během diskuze a sdílení zkušeností na Srazu oddílů vyplynulo jako možné východisko pozvat na jednorázovou akci (víkendovka, tábor, podzimní prázdniny…) své méně vytížené kamarády, třebas mimo obor, jako dopomoc. Je pak možné, že se jim činnost zalíbí, že jim bude v kolektivu příjemně, ačkoli netušili, že by se tak mohlo stát. Bohužel zatím neznám případ, kdy by toto někdo aplikoval v praxi. Dlouhodobá spolupráce je zkrátka velkým strašákem.

Smyslem této kazuistiky je ukázat, co se stalo, a poskytnout své zkušenosti dalším kolektivům potýkajícím se s podobným problémem. V rozhodující chvíli jim to třeba pomůže ušetřit hodně trápení, času i nezbytné motivace.

letak a4
letak a4 2
letak a4 3
letak qr nabor

Článek vyšel v časopisu Archa 1/2019

Jak pracujeme s kartami ctností

Existuje několik druhů takzvaných karet ctností. U lidí kolem Prázdninovky se s nimi před časem roztrhl pytel a nám přišlo fajn je vyzkoušet. Ty, pod kterými je podepsán projekt Výchova ke ctnostem, jsou větší a ilustrace mají dětské. Koupíte je přímo na jejich webu. My zvolili karty, které mají menší rozměry a grafiku, která osloví i teenagery. Zároveň se lépe nosí v batohu třeba na puťáku. Srovnejte a případně kupte zde.

Ještě jsem se setkal s kartami ctností od Martina Vlacha, které mne však moc nezaujaly. Je jich málo na to, aby se s nimi dalo soustavně pracovat po celý rok (roky) a zároveň jsou popisy na mne až moc návodné a omezují to podstatné – dialog (vnitřní i vnější) u jednotlivých účastníků programu. A pak na Google najdeme ještě mnoho dalších, jako například toto, ale nemám s nimi vlastní zkušenost. Každopádně dle toho v jakém stylu jsou vedeny ony weby, kde se nachází, mám vůči tomu značný odstup.

K čemu karty ctností jsou

V prvé řadě zjistíte, jak málo ctností jste schopni pojmenovat a díky kartám si osvěžíte slova, která v běžném životě tolik nepoužíváte. A to není ke škodě vzhedem k tomu, že jazyk, respektive řeč, ovlivňuje naše smýšlení a tím pádem mnohdy i jednání. A rozhodně nejde jen o nás jako dospělé. I děti, které si ctnosti, jež mnohdy ani neznají, zvědomí, pak projdou určitou mikroproměnou k lepšímu já. A to i ty, které celou dobu mlčí. Stačí, když slyší, co říkají druzí a přemýšlí nad významy jednotlivých slov a pozorují, jak se ostatní rozhodují a chovají.

Zároveň jde o úžasný výchovný prostředek. Když se ráno pojmenuje nějaká ctnost, sami vidíme, kolikrát nás během dne potká situaci, které se k ní vztahují. To pak přímo real-time můžeme s dětmi probírat a reflektovat sami v sobě.

Některé karty dokonce vybíráme záměrně s ohledem na program. Kupříkladu na vánoční výpravě jsme se věnovali etiketě nejen při štědrovečerní večeři, a tak byla ráno vybrána karta s ctností SLUŠNOST. Rozebírali jsme pak nejen co to je a vybavovali si některé situace, co nás potkali. Dokonce jsme totiž hovořili i o rozdílu mezi slušností a zdvořilostí.

Jak konkrétně s kartami pracujeme

Uvědomujeme si důležitost řádu, zejména u mladších dětí. Máme tedy rituál, kdy se každé ráno na výpravách po snídani posadíme na nějaké pěkné místo do kruhu. Zajistme pak tyto důležité podmínky:

 • Sedneme si tak, aby každý viděl na každého (tedy ideálně kruh)
 • Zajistíme klid, tedy pokud je na místě rušivý element typu ještěrka, chvíli ji obdivujeme a pak vypustíme pryč. Anebo posdílíme nejžhavější zážitky z noci atp.
 • Ujistíme se, že každý ví, jak bude setkání vypadat (pamatujme, že můžeme mít nováčky!)
 • Máme předem rozmyšlené, kdo je moderátor.
 • Moderátor má předem vymyšlené kdo a jakým způsobem vybere kartu.
 • Máme domluvený čas, který nechceme překročit s garantem celé hod ne/následující etapy atd.

Dále je práce s kartami dost o osobnosti a způsobu vedení jednotlivých moderátorů. Někteří vytahují kartu sami, někteří nechají skupinu zavřít oči a kartu poslepu tahá jeden vybraný a podobně. Osvědčily se ale následující věci:

 • Je dobré dodržovat pravidelnou periodu diskuzí o kartách (každou výpravu, každé ráno, každý tábor…). Ať se v tom účastníci vyznají.
 • Pokud tahá kartu dítě, mělo by to být to, co ještě nikdy kartu netahalo.
 • Nejprve děti obejdeme a dáme jim prohlédnout obrázek. Nenecháváme kartu kolovat. Znáte to… Když vám dá někdo do ruky hračku, přestáváte dávat pozor.
 • Pokud moderátor tahá kartu sám, je dobré, když řekne, proč tak činí.
 • Po ukončení diskuze je dobré vyzvat účastníky k tomu, ať si dané ctnosti všímají v průběhu dne.
 • Kartu je pak dobré po celý den nechat vystavenou na viditelném místě.
 • Je dobré se k probraným kartám občas vracet. A to nejen během programů a nejen ke kartám probraným zrovna na dané akci.
 • Když při čtení popisu karty moderátorem mají účastníci zavřené oči, aby lépe vstřebali obsah sdělení, je dobré je vyzvat, ať otevřou oči, až budou mít pocit, že nepotřebují déle přemýšlet a ať jsou v tichosti dokud je neotevřou nakonec všichni.

Během diskuze platí obecná pravidla pro účastníky i pro moderátora. Tedy neskáčeme si do řeči a moderátor to hlídá, neurážíme druhé, moderátor nechává prostor všem, kdo chtějí, nenutíme mluvit ty, co nechtějí aj.

Jak nevyhořet?

Jak nevyhořet?

Palčivá otázka hádám pro všechny (hyper)aktivní vedoucí. Kdykoli si jdu popovídat v práci s někým z týmu Péče o lidi, přečtu si něco na serveru LMC nebo mám třeba jen v oddíle rozvojové rozhovory, tak slyším moudrá slova o tom, jak je důležité odpočívat a nedělat tolik věcí, nepřetěžovat se…

Fajn, to se dá. Protože ve chvíli, kdy je v uvozovkách volněji, tak ve své podstatě člověk nedělá tolik věcí, nebo mu to aspoň tak připadá, protože si je umí dát do jasného časového rámce, nepřetěžuje se, má na ně dostatek času a baví ho. Tu poslední vytučněnou část si zapamatujte. Bude o ní ještě řeč.

Burnout syndrom, jeden z hojně používaných výrazů na nejrůznějších neformálních setkáních, ale i na akademické půdě. Kterýkoli pedagog o něm stoprocentně slyšel. Jednotlivé fáze, průběh, vyvarujte se mu, je to strašák pedagogů, až 80 % učitelů má na něj nakročeno. Tak by bylo ideální tomu předejít, když to tak známe a nepokoušet své psychické zdraví. Zvláště ne kvůli dobrovolnické činnosti. Tak proč se nám to nedaří? Mimochodem taková vsuvka: Věděli jste, že psycholog Freudenberger, který jev vyhoření na základě vlastní zkušenosti popsal, zůstal po zbytek života i tak workoholikem?

Má to háček. Moc dobře to nejde. Ve chvíli, kdy je člověk aktivní a umí skvěle řídit svůj time management, stejně se mu dříve, či později stane situace, kdy něco řekněme bouchne. Stanou se neočekávané věci a je jich více naráz. Nemusíme daleko – uzavřou se školy, Junák vyhlásí pozastavení činnosti, máte naplánovanou dovolenou a jste v týmu, který realizuje o víkendu výpravu. K tomu přišla aktualizace WordPressu a to vám rozhodilo celý web. Máte plný pracovní úvazek a následující den v 7 ráno pozastavíte i činnost vašeho spolku. Toho dne je plánovaná oddílová schůzka a následně máte řadu lidí, kterým půjčujete klubovnu. Co uděláte, máte-li se řídit výše míněnými radami o odpočinku, nepřetěžování se a tak dále? Hodíte si nohy za hlavu, kouknete na seriál a počkáte, že to vyřešíte za pár dnů? Pravděpodobně ne – máte-li za to zodpovědnost. Takže budou drnčet telefony, pípat smsky, cinkat Messengery, chodit maily, budete oběhávat klubovny s informací o uzavření pro zbloudilé děti a to všechno zároveň s podobnými scénáři ve vaší práci, kde zůstanete do večerních hodin.

Ptal jsem se přesně na tuhle otázku na listopadové CVVZ (Celostátní vzájemná výměna zkušeností) lektorky Dany Minaříkové programového bloku s názvem Jak se nenechat

uvláčet – prevence vyhoření. Ptal jsem se jí na to, co to je ta prevence v těchto případech. Sama to znala, neb je také v hromadě spolcích a vede taneční školu, která jezdí na mezinárodní soutěže. Dala mi zapravdu v tom, že vlastně prevence neexistuje, pokud tedy člověk nedělá jen minimum aktivit. Doporučila mi ale jeden jednoduchý princip, který se ani na univerzitách, na kterých jsem studoval, moc neakcentoval. Totiž aktivně se soustředit na místa, kdy je klidovější období a ty vědomě prožívat tak, abych odpočíval. Funguje to krásně, kolem Vánoc bylo poměrně dost volna a stačilo se opravdu jen soustředit a uvědomit si, že odpočívám. Jak prosté. A těžko popsatelné. Just do it!

Vrátím se ještě k výše zmíněnému prvku zábavy v činnosti, kterou dělám. Když se podívám na základní žákovský nástroj pro kopírování referátů Wikipedia, najdu následující: „Při prevenci vyhoření je důležitý vlastní postoj člověka k práci. V práci má být samozřejmě pociťován smysl, ale neměla by být jediným cílem, smyslem a zájmem v životě člověka. Důležitá je sociální opora (společenská podpora) osoby, které hrozí vyhoření, jejímiž hlavními zdroji jsou: funkční rodina, kolegové v zaměstnání, přátelé, zájmy a celkově trávení volného času včetně aktivního i pasivního odpočinku (zábavy).” A to je přesně ono. Ve chvíli, kdy vás činnost baví, tak neunavuje. Vzpomeňte na Csikszentmihalyiho flow efekt. Kolik energie investujete o půlnoci na táboře, abyste připravili nejvíc nejlepší etapu vašeho života a jak i další dny jedete jako šrouby a držíte se v nadšení. A představte si, že jste ve stejném čase na brigádě typu noční inventura v supermarketu, kde „fejsujete“ marmelády, před zraky arogantní šéfky přepočítáváte paštiky a v hlavě vám běží, že jediné, co chcete, je jít domů. Samozřejmě s těmi 80 korunami krát počet vteřin, co jste si odpracovali.

Ve chvílích, kdy nepracujete zrovna na zábavné věci jako je příprava akcí, ale valí se na vás záležitosti typu ladění kalendářů, komunikujete o nepříjemných věcech s hromadou rodičů, reagujete na e-maily, kterých je hromada, hledáte ve stresu ztracené dokumenty, potíte se v horku u počítače a ne a ne dodělat to, co jste slíbili, přičemž vám hoří deadline… Vzpomeňte si na tu sociální oporu. Máte kolem sebe řadu skvělých lidí, ať už jsou to vedoucí (a pokud takové nemáte, tak doporučuji s tím něco začít dělat), rodiče dětí, jiní oddíláci či vaše rodina. Buď vám nabídnou pomoc, nebo si alespoň v mezidobí postěžujete či se na pár minut odtrhnete od oné práce a světe div se, i to je obrovská pomoc pro vaši duševní pohodu. Když navíc předem přemýšlíte o tom, jak si mezi vedoucími rozdělit práci tak, aby dotyčné bavila, věřte, že naplníte dříve zmíněné a vytučněné pravidlo. Někoho nebaví psát texty od začátku a někdo rád napíše do radničních novin či udělá oddílový časopis i od časovým tlakem. Někdo se nekamarádí s Excelem a druhý si bude libovat v práci na oddílové kase a ještě vám k tomu v rekordním čase udělá grafy s cashflow, bude-li třeba. Někdo vám celou noc stráví na opravě rozbitého webu a jiný vám needituje stránku s informacemi o táboře ani kdybyste ho vidlemi bodali. Přemýšlejte o tom a mluvte spolu. Pasujte aktivity lidem na míru. Spíše než syndrom vyhoření vás a lidí okolo pak čeká pokořování výzev. A challenges teď dost frčí.

Oddíl online: Nejlepší aktivity k použití

Pro sebe i pro vedoucí z jiných spolků jsme založili dokument s tipy na online aktivity, které lze využít v době, kdy oddíly mají možnost realizovat svou činnost pouze distanční formou. Dokument je otevřený s možností komentování. Je možné přidávat kvalitní aktivity, které znáte odjinud a pak je přehledně seřadíme.

Snažíme se o kvalitu, tudíž vágní, nikam nevedoucí aktivity neuvádíme.

NÁPADY NA ONLINE SCHŮZKY A VÝPRAVY – oddíl online

OVĚŘENÉ AKTIVITY – UKÁZKY PRAXE

RUBRIKA INSPIRUJ SE

INSPIRACE NA FACEBOOKU

Online hry na schůzky, aktivity pro oddíly online, skauting online, kroužky online, distanční aktivity, hry na doma

ODDÍL ONLINE

Nápady nejen na online schůzky, výpravy a výuku

Dost inspirace také dáváme do FB skupiny Spřátelené oddíly a na web https://oddilpoutnici.cz/inspiruj-se

Mezioddílový Discord Popcorn pro vedoucí, Rádce, učitele, volnočasové pedagogy, instruktory… https://discord.gg/QzsCUdnp2R

Jsi vedoucí, instruktor, rádce, programový vedoucí, vychovatel, pedagog volného času nebo snad učitel? Pak se můžeš přidat na Discord, který může sloužit jako platforma pro vzájemnou diskuzi, podporu a sdílení praktických i teoretických věcí kolem práce s lidmi a přípravy programů.

Metodiky

Rozcestníky

Virtuální nástěnky, plánování, organizace, zpětná vazba

  • Levitio (web i appka na mobil) – správa kontaktů na lidi, notifikace, plánování porad, plánování schůzek… Malé CRM pro oddílové prostředí s ambicemi k vývoji na plnohodnotný funkční systém.
  • Virtuální klubovna od Levitia- videokonference, úkoly pro děti, chat…
  • Porovnávací tabulka videokonferenčních platforem
   • Nejlépe nám pro oddílové prostředí vyšla telekonference.eu (ukázka online velikonoční akce před tuto platformu) – po aktualizaci operačního systému nefungovala, přešli jsme na Discord. Ten ale zase neumí redukovat dobře kvalitu videa, tak se lidé mezi sebou neslyšeli. Google Meet již umí více jak 15 lidí najednou i na osobním účtu, takže jsme přešli opět tam a funguje to nejlépe.
   • Discord – chaty dle jednotlivých témat ala Slack + videohovory, možnost češtiny, možnost využití botů (např. notifikace na nové články vybraných webů, přesdílení z FB atd.
  • Padlet – sdílená nástěnka, dobře funguje např. jako rozcestník na odkazy na dokumenty při online setkáních
   • Dotstorming – nástěnka, která umožňuje zveřejňování poznámek a nápadů.
   • Trello.com – podobné
   • Asana – obdobé, ale už více propracované, dobré na řízení projektů
  • Mentimeter – možnost získat zpětnou vazbu a nápady účastníků realtime
  • AnswerGarden – podobné, ale je možné vytvořit odkazy na “místnosti” předem a více, než jednu na jeden účet
  • Wheeldecide – Kolo štěstí, rozhodovací kolo štěstí
  • Doodle.com – najdu průnik termínů schůzky, který se hodí všem
  • Storyana – Kronika online v podobě timeline
  • Chatzy – jednoduché rychlé vytvoření chatovací místnosti pro událost.
  • Sli.do – pokládejte otázky během online vysílání + rychlé ankety a brainstorming 
  • Crowdsignal – rychlý a snadný způsob vytváření on-line anket, kvízů a otázek. Lze zasílat přímo v těle e-mailů.
  • Easyproject – CRM, v případě překročení limitu uživatelů se platí za uživatele
  • Freelo – projektové řízení, v případě překročení limitu uživatelů se platí za licenci pro celek, nikoli za uživatele
  • Google Docs – Tvorba jednoduchých dotazníků, tabulek, textových dokumentů… vše v cloudu
  • Mindmeister – myšlenkové mapy online, sdílené, účastníci nemusí mít účty
   • Coggle.it – více možností, myslím, že to není sdílené (?)
  • Google Jamboard – virtuální sdílená tabule
  Lino – virtuální nástěnka pro “lepítka”. Studenti i učitelé mohou svoji práci publikovat, vzájemně se dotazovat, moderovat.

Digitální tvorba

Nástroje pro vzdělávání

Tipy na oddílové “dovednosti”

Online hry nejen na schůzky

 • Bonk.io – multiplayer i singleplayer hra, kde se snažíte zůstat jako kulička co nejdéle naživu. Atraktivní a rozmanité prostředí i důvtipnost hry

Výtvarka, tvoření, kutilství, vaření, ruční práce

Kultura

Distanční offline aktivity

Hotové online programy – výpravy

Online schůzky – aktivity

 • Poznávačka filmů/písniček z emoji obrázků
 • Poznávačka písniček / zvuků ptáků z přehrávání zvuků
 • Knižní šifra
  • Dá se využít i jako kimovka
 • Společné sledování videí na Youtube – https://www.watch2gether.com/ Možnost do toho mluvit skrze mikrofon a různě to moderovat i chatem atd. Omezení na 10 lidí, pak se mikrofony a kamery nedají využít.
 • Spolutvoření oddílového časopisu v Google Docs – každý připisuje po jednom slovu do příběhu
 • Předčítač
 • Možnost číst nějaký příběh a střídat se v tom, kdo čte
 • Pantomima
 • Klasické hry, akorát adaptovat na videokonference – nutnost dávat prostor všem
 • Informační hra, díky které by se dozvěděli co se děje, jak se mají chovat atd. by mohla být fajn. Klidně to zaobalit do tématu “jste vědci a musíte najít lék”.
 • Online orientační závod s úkoly ala topografické značky, práce s mapou atp.
 • Výpravu ala dračí doupě, klidně na základě nějaké foglarovky, kterou neznají.
 • Mediální gramotnost, naučit se ovládat mail, fb a další komunikační nástroje správným způsobem.
 • Tvorba deníků, společné kroniky, příběhu…
 • Třeba si během pár týdnů po videohovorech odehrát Chatu v jezerní kotlině, nebo Soví jeskyni a pak tam jet, až to skončí.
 • Posílání zpráv šiframi jako semafor, morseovka atd.
 • Přinést co nejvíc věcí, které začínají na nějaké určené písmeno, mají nějakou barvu atd.
 • výroba papírové spirály – hada
 • 7s – vždy se řekne úkol a děti se ho snaží splnit do 7 s. Zapisují si v kolika případech se jim to povedlo
 • Myšlení ostatních – řekne se téma (například místo) a každý do chatu nebo na papírek napíše slovo, o kterém si myslí, že ho napíše nejvíce lidí. Slovo, které je tam nejvíckrát vyhrává a člověk, který ho napsal získává bod.
  • Dobré je vymezit téma. Např. jídlo, sport, hudební nástroj…
 • Neznámé zvíře – každý dostal název jednoho zvířete, které neznal a měl za úkol nakreslit, jak by podle něj mohlo vypadat. Každý pak svůj výtvor ukázal a my promítli, jak vypadá doopravdy
 • skládání obálky a psaní dopisu babičce
 • Smajlíci – vždy se promítne nějaký smajlík a každý se ho snaží co nejlépe napodobit
 • Cukr, káva, limonáda – cílem hry není doběhnout k tomu, kdo říká básničku, ale udělat 10 dřepů, 30 panáků atd. Jinak klasicky jeden člověk říká básničku, ostatní cvičí a koho vidí, když otevře oči, musí začít znovu. 
 • Úkol krále Pélea – každá posádka byla na 3 minuty přepojena do jiné místnosti a měla vymyslet úkol, u kterého jsou přesvědčeni, že z ostatních posádek nebudou nejhorší. Po vrácení se do jedné místnosti jsme postupně splnili jednotlivé úkoly. Jde to počítat buď splnili, nesplnili (posádka ve svém úkolu nebyla poslední) nebo k tomu ještě počítat body za umístění s tím, že když budou ve svém úkolu poslední, automaticky prohráli. Dobrá je na to telekonference, kde se jde jednoduše rozdělit do místností 
  • Poutníci mají s rozdělením do skupin špatnou zkušenost na Telekonferenci (možná se to již zlepšilo v nové verzi) – když měly děti slabé připojení, tak už se nemohly při výpadku do rozdělené skupiny vrátit.
  • Naopak Zoom funguje dobře. Blbý je, že je v AJ a ne úplně uživatelsky příjemný.
 • Cesta po mapě – Promítne se mapa a vedoucí vypráví příběh, kudy se oddíl vydal na výpravu. Děti se snaží to sledovat a pak určit, kam došli.
  • Takto lze udělat popisem i např. cyklovýlet. Hezky to zpracoval oddíl UFO ZDE.
 • Vyhledávání v atlasu – Posádky se opět rozdělí do místností a mají za úkol zjistit co nejvíce informací o nějakém živočichovi (za pomoci atlasů, enycyklopedií atd. které mají připravené). Po vrácení se zpět do jedné místnosti postupně říkají informace a přebíjí se. Komu dojdou informace, prohrál.
 • Zdravověda – přinést si největšího plyšáka, kterého najdou a zkusit resuscitovat do rytmu 100 stlačení za minutu, obvázat mu ruku atd. 
 • Věž – za 2 minuty vytvořit co nejvyšší věž z věcí stejného druhu (někdo si vybere knížky, někdo polštáře, židle…)
 • Zamyšlení nad pozitivy karantény a co bychom během ní rádi udělali nebo zvládli.
 • Společné vaření přes webkameru (nutno předem poslat, co si mají nakoupit) 
 • Test mediální gramotnosti
 • Šifrovačka od Cryptomanie (zadáčo)
  • balíček šifer a jejich řešení k volnému použití
 • Přinést co nejrychleji věc, kterou určí vedoucí (běžné předměty v domácnosti, obléci si oblečení dané barvy atd.)
 • Všichni si dají špejli mezi horní ret a nos a soutěží se, kdo vydrží takto nejdéle
 • Lze si nastavit virtuální pozadí (např. zvíře) a hrát nějakou vyvolávací hru, případně s pozadím pracovat jinak.
 • Instagram
  • Kvízy do stories
  • Preventivní materiály do stories s hádankami
  • Do stories materiály z celoročky
  • livestream šifrovačka po bytě
  • Volný pokec – v podstatě Youtubering s živou interakcí (možnost řízeného webináře pro podporu témat)
 • Historické okénko – poznávačka fotek odkud jsou
  • Fotky daného spolku, akcí v rámci komunity
  • Fotky z historických událostí (např. projev Luthera Kinga, Železniční nehoda na nádraží Montparnasse atd. atd.)
 • Vyrábění si vysněné klubovny (nebo něčeho jiného) v modelovacím programu.
 • V době roušek se dobře dělá “lip sync”, tedy dabing – ukázka, kdy Op mluví o penězích, ale je to nadabované jako kdyby vyzýval rodiče k podání přihlášky
 • https://maly.github.io/duvera/ – online aktivita pro osvojení principu win-win a důvěry, pro starší děti
 • Online šifrovačka – ukázka jedné vytvořené dítětem zde

Možnosti dobrovolnictví

Pohyb

Výzvy, úkoly, drobné aktivity na doma

Školní předměty

Část převzata z rozcestíku Perpetuum

 • Učíme.se Celostní nástroj pro online výuku
 • Isibalo – pro matematikáře, fyzikáře a chemikáře tu máme platformu zaměřenou na výuková videa přímo pro jejich předměty. Web nabízí srozumitelně vysvětlenou látku ve videích, ale i příklady na procvičení. 
 • Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in, finanční gramotnost zase Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) a zeměpis Geograf.in.
 • Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty.
 • Pokud učíte matematiku na střední škole, bude se vám hodit vědět, že Techambition v reakci na uzavření škol umožňuje zdarma využívat jejich služby. Svým studentům můžete zadávat matematické příklady a detailně sledovat, jak se jim daří je vypracovávat.
 • Chemikáři určitě ocení portál Prvky.com, kde naleznou výklady určitých kapitol nebo interaktivní tabulku prvků.
 • Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta.
 • Čtení, angličtinu a španělštinu si žáci mohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na Včelce. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro cizince.
 • Psaní hravě nabízí online kurz, díky kterému se děti mohou naučit psát všemi deseti. Dovednost, která se jim v životě bude rozhodně hodit! Služba navíc školám do konce dubna nabízí licenci zcela zdarma.
 • Češtinu, literaturu, prvouku, vlastivědu, fyziku, občanku, dějepis, přírodopis a zeměpis najdete na Redmonster (CZ). Jinak placené kurzy jsou momentálně kvůli uzavření škol dostupné všem zdarma.
 • Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
 • Zapojit prvky počítačové hry do výuky si můžete zkusit díky Minecraft for Education (ENG). Ano, jedná se o verzi mezi dětmi tolik oblíbené PC hry uzpůsobené pro vzdělávací prostředí. O tom, jak hra najde skvělé uplatnění při výuce programování nebo chemie, si v češtině můžete přečíst zde. Formulář, díky kterému budete moci Minecraft využívat zdarma až do konce června distančně, naleznete pod tímto odkazem.
 • Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
 • Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
 • Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
 • Audiovizuální lekce pro humanitně zaměřené obory (například dějepis nebo občanskou výuku) najdete na portálu Jeden svět na školách. Všechny materiály jsou dostupné zdarma a nově nepotřebujete ani registraci. Pokud jste doteď bojovali s nedostatkem času pro promítání filmů ve výuce, nyní nastal ten správný čas se jim v pohodlí domova věnovat.
 • Učitelům občanské výchovy se může hodit i e-learning od Občankářů, který momentálně nabízí dva kurzy orientované na moderní dějiny a multikulturní výchovu. 
 • Zajímavé zadání úkolů nabízí například i projekt Vyprávěj příběh od Paměti národa. Žáci v něm mají za úkol vyhledat a vyzpovídat pamětníka a jeho příběh převést do audiovizuální podoby.
 • Portál Moderní dějiny nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století. Materiály se mohou hodit pro dějepis i občanskou výchovu.
 • Dějepisáři určitě ocení službu Old Maps Online (ENG), ve které můžete vyhledávat historické mapy míst na celém světě. Nechybí mezi nimi samozřejmě ani Praha.
 • Zlepšit si své kritické myšlení umožňuje portál Trainbra.in.
 • Učitelům výtvarné výchovy ovládajícím angličtinu se bude hodit Google Arts & Culture (ENG), kde ve vysokém rozlišení najdete fotografie mnoha uměleckých děl.
 • Pokud je vaším cílem zlepšit mediální gramotnost vašich studentů, velmi doporučujeme portál Svět médií a jeho otevřenou učebnici, ve které naleznete zpracované kapitoly z mediální výchovy. Web vznikl na základě povinně volitelného předmětu pražského Gymnázia Na Zatlance.
 • Přes 3300 vzdělávacích přednášek na různá témata najdete na TED Talks. Mnoho z nich je česky, případně jsou opatřeny českými titulky. Nebojte se však se žáky ve vyšších ročnících pracovat ani s videy v angličtině.
 • Profesionálně připravené kurzy naleznete také na Seduo.cz. Zdarma jsou jen některé kurzy, za to však za ně můžete obdržet potvrzení. Studentům se mohou hodit například kurzy angličtiny.
 • Jazykáři mohou využít celosvětově známou aplikaci na učení jazyků Duolingo. Doporučili bychom ji ale spíše žákům, kteří s cizím jazykem teprve začínají.
 • Angličtináři (ale třeba i němčináři, ruštináři, španělštináři a francouzštináři) mohou do 31. srpna zdarma využívat jazykovou aplikaci Mooveez. Aplikace nabízí pomoc při učení jazyka skrze práci s filmem. Studenti mohou u filmových scén trénovat porozumění, k dispozici mají přepis dialogů i s českým překladem. Video pro učitele zde.
 • Inspirace ze zahraničí
 • Zahraniční rozcestník na aplikace pro online výuku
 • MinecraftEdu – výukové materiály v češtině pro využití Minecraftu ve vyučování
 • Studujeme z domova – český rozcestník pro výuku školních předmětů online
 • Diktáty z češtiny
 • Umím německy
 • Školákov – série různých cvičení
 • Cvičení, testy a hry pro 1.stupeň ZŠ
 • Umímečesky.cz
 • Learning chocolate – zábavná výuka angličtiny
 • Learn English Kids – zábavné výukové hry
 • Vševěd – výuka předmětů, stojí za tím UPOL
 • Matýskova matematika
 • Luštěnky – pomocí hry se děti učí
 • Pravopisně.cz – Moderní cvičebnice k procvičování pravopisu
 • https://decko.ceskatelevize.cz/ – vzdělávací sekce Déčka
 • http://dejepis21.cz/dejepis-v-21-stoleti – dějepis v 21. století
 • Učí telka – výuka v televizi
 • Zlomky – jednoducho pomocou lega a piškóty.
 • Anglické zdroje

Vlčata.sk – Hranie sa môže vzdelávať

Výzvy pro volný čas

VÝZVY ZA 1 BOD

 • 5 minut dělej planking. Co to je? Podívej se SEM.
 • Zapamatuj si ulici, na které bydlíš, a zjisti podle čeho získala jméno.
 • Napiš v morseovce své jméno.
 • Uvař vajíčko na měkko.
 • Poskládej ze sirek oheň typu pagoda.
 • Natrénuj si krok o délce 1 m a v přírodě odkrokuj 30 m.
 • Vhoď do potoka klacík a co nejdéle ho pozoruj. Ještě zábavnější je tento úkol plnit s přáteli a zkoušet, koho klacík se déle udrží v proudu.
 • Zjisti alespoň 3 pranostiky a zjisti, jestli v loňském roce platily.
 • Vyskákej 20 schodů po jedné noze. Zvol nohu hned na začátek a poté neměnit!
 • Vyhraj nad někým ve hře “kámen-nůžky-papír”. Hra vznikla již v polovině 19. století v Japonsku.
 • Přečti si báseň, kterou ti určí kamarád.
 • Zapískej na trávu
 • Vyčisti si zuby.
 • Zatoč se 10x kolem své osy.
 • 30x hlasitě tleskni.
 • Přines Pár Předmětů Počínajících Písmenem P.
 • Hoď na kostce 3krát po sobě stejné číslo
 • Pozoruj měsíc na noční obloze
 • Ustel ráno postel sobě, svému sourozenci, rodičům, zkrátka všem, kdo jsou v tvé domácnosti. Nejprve se s nimi však domluv.
 • Najděte 3 jehlice z různých stromů a pojmenujte z jakého stromu jsou.
 • Nakresli nějakou lidovou písničku. Body si zapiš až když ji někdo pozná – nejlépe využij skupinu Poutníci online na Facebooku, ať to všichni vidí.
 • Vyfoť rozkvetlý strom/keř
 • Vyber 5 věcí ze svého pokoje, které by sis s sebou vzal/a do Mordoru a napiš nám proč. Pokud nevíš, co je Mordor tak si to najdi.
 • Ustel si ráno postel
 • Zakřič hlasitě oddílový pokřik Poutníků: “Fůj smraďoch, eurosmraďoch, smrdí až za roh!!!”
 • Někoho rozesměj – buď naživo nebo přes videohovor.
 • Projdi si celý svůj byt a v každé místnosti udělej 10 dřepů.
 • Sedni si na zem a 15 minut tam seď a nic nedělej. Žádné zvuky, žádný pohyb.
 • Projdi skrz jeden pokoj jako píďalka
 • sněz 150 kuliček hrášku/kukuřice párátkem
 • Poslechni si bez jiné činnosti 3 nahrávky klasické hudby, kterou ti vyberou rodiče. Pak si o tom s nimi popovídej.
 • obleč si co nejvtipnější kostým
 • Pokus se o snězení rohlíku za jednu minutu (suchý a bez zapíjení)
 • zalij všechny kytky v bytě (po domluvě s maminkou)
 • vyfoť mrak na obloze, který ti připomíná nějakou věc, zvíře nebo osobu
 • vyfoť se v ústní roušce se svými sourozenci (kdo nemá sourozence, může se svou sestřenicí/bratrancem nebo nejlepším kamarádem/kamarádkou)

VÝZVY ZA 2 BODY

 • nakresli obrázek prodavačce a předej jí ho.
 • namaluj křídou něco na chodník před tvůj dům.
 • Zkus zjistit, co znamená tvé příjmení.
 • Vyhledej citát, který ti přijde pravdivý. Na internetu se to hemží citáty známých osobností. Zkus najít takový, který ti přijde pravdivý a třeba ho i použij ve vhodnou chvíli. Ale zase s tím moc nemachruj. Je vhodné uvést autora. 
 • Vyznač pomocí provázku čtverec 1×1 m. Nezapomeň, že čtverec má v každém rohu pravý úhel.
 • Nauč se alespoň 3 přísloví, a ke každému vymysli 3 příklady, kdy platí.
 • Zatluč hřebík. A když to bude i tam, kde je potřeba, tak jen lépe.
 • Uřízni poleno.
 • Překonej jakýkoli potok bez mostu a dotyku vody.
 • Vystřihni co nejdelší pruh papíru z archu o velikosti A4.
 • Pomocí temper vytvoř obraz z obtisků listů. Můžeš využít takové, u kterých už víš z jakého jsou stromu.
 • Zaskákej si panáka – ideální je nakreslit ho křídou na chodník.
 • 5x za sebou rychle a zřetelně řekni Popokatepetl.
 • Házej žabky na vodě.
 • Někde ve volném prostoru se postav na jednu nohu a zavři oči. Tvým úkolem je vydržet v této pozici danou dobu, aniž by ses dotkl jinou částí těla země, nebo čehokoliv jiného. Pokud máš do 11 let včetně, vydrž 1 minutu, do 15 let včetně 2 minuty, starší 3 minuty. Nohy během celé doby nemůžeš měnit. Jestli očko jen trochu pootevřeš, musíš začít znova. Při plnění tohoto úkolu měj u sebe dalšího člověka (nebo budík), který ti bude měřit čas a zároveň bude dbát na tvou bezpečnost.
 • Oběhni strom tolikrát, kolik je ti let.
 • Naklič semínko. Návod nalezneš ZDE.
 • Uvaž turbánek. Stačí kousek provázku, pedigu, kůže a můžeš se honosit novým turbánkem. Návod nalezneš ZDE.
 • Vyzvídej na rodičích historky o svém růstu, vytáhněte fotoalba a pusťte se do toho společně. Poptej se i na fotoalba svých rodičů, když byli malí.
 • Jdi si zaběhat někam do přírody.
 • Uvaž 10 různých uzlů.
 • Dosáhni toho, aby někdo mimo oddíl splnil nějakou výzvu. Dotyčný nemusí vědět, že výzvu plní. Pak mu o tom řekni.
 • Vyrob si puzzle ze dřívek a obrázku, návod zde.
 • Utři prach v celém bytě.
 • Přečti / povyprávěj zpaměti rodičům pohádku. Dospělí mohou svým drahým polovičkám, či někomu, komu to udělá radost.
 • Pusťte si film/pohádku – a napište o něm několik vět do oddílového časopisu Poutníkův škrpál ne e-mail koronachallenge@gmail.com. Jaký film? Třeba tenhle. Nejsi Poutník? Nevadí.
 • Vymysli si tanec a pak ho s hudbou zatanči
 • Umývej doma po celý den špinavé nádobí
 • Postav, co nejvyšší věž ze špaget a marshmallownů. Anebo využij jiné spojovací prvky.
 • Zahraj si deskovou či karetní hru s rodičem či sourozencem
 • Napiš pohled a pošli jej někomu, koho máš rád
 • Zavolej starším lidem (babičce, dědečkovi, sousedovi) a popovídej si s nimi
 • Přespi doma jednu noc ve spacáku. Popros rodiče, aby tě v něm vyfotili a sdílej fotku na skupině Poutníci online.
 • Vyrob si krystaly ze soli pomocí vzlínání. Návod nalezneš zde.
 • Vytvoř co nejdelší dráhu pro kuličku / míček. Natoč to pak na video a sdílej na skupinu Poutníci online.

VÝZVY ZA 3 BODY

 • Zahraj si na třetího.
 • Zkus se dopátrat povolání svých předků, co nejdále zvládneš.
 • Zvládni nohama udržet míč ve vzduchu. Alespoň 15x se ho dotkni (kop, hlavička, hruď…) bez toho, aby spadl na zem.
 • Zjisti, jaké jsi keltské znamení a najdi tento strom v přírodě. Keltskému horoskopu se také říká Stromoskop a nalezneš ho ZDE. Sedí na tebe, nebo je to mimo?
 • Součástí prezidentské standarty je i dvouslovné heslo. Víš jaké?
  Vypátrej, jak se tam slova dostala.
 • Zašij si díru na oblečení.
 • Najdi v přírodě ptačí pero a zjisti, od jakého druhu pochází.
 • Vylez na strom, u kterého víš, co je to za druh. Nebuď u plnění tohoto úkolu sám! Zhodnoť vždy riziko a nedělej krávoviny. Nedělej borce. Užij si to.
 • Najdi v hlíně alespoň tři živočichy a urči je.
 • Prozkoumej živočicha lupou.
 • Upleť věneček z pampelišek. Když nenajdeš pampelišky, zkus třeba sedmikrásky a buď jak Víla Amálka.
 • Na 10 minut si připni kolíčky na prádlo na uši.
 • Společně s někým pozoruj hvězdný vláček družic pro internet. Časy pro možné pozorování nalezneš ZDE. Pokud tento bod splníš, máš navíc 5 bodů za denní aktivitu (kde je možné plnit úkol samostatně).
 • Nakresli komiks o Poutnících (pokud nejsi Poutník, tak o svém oddíle, rodině apod.).
 • Běž ven, pozorujte a vyfoťte tři zvířata (ne domácí) a pojmenujte je. Nasdílejte pak fotky do skupiny Poutníci online.
 • Vyhlaš rodinný turnaj v šachách, scrabble, boggle, mlýnu, halmě, dámě, či jiné logické hře.
 • Pošli kamarádovi zašifrovanou zprávu aspoň o dvaceti slovech.
 • Nakresli si svůj osobní erb a “rodové” heslo, které tě charakterizuje.
 • Napiš si do zápisníku, co jsi zažil v rámci #koronachallenge
 • Vyrob dárek pro kohokoli a předej mu ho. Pokud budeš chtít, pošli pak fotku spokojeného obdarovaného s dárkem.
 • Vyfoť ptačí hnízdo.
 • Najdi si na internetu pozdrav slunci a zacvič si ho 5x za sebou. Návod např. zde.
 • Zazpívej bez chyby nazpaměť českou státní hymnu a důstojně u toho stůj (ruce podél těla, ne v kapsách, nohy u sebe, vzpřímený postoj – ideální je i slušné oblečení)
 • Přečtěte si na internetu nebo se zeptejte rodičů, jak si správně mýt ruce
 • Postavte si bunkr a zůstaňte v něm minimálně hodinu
 • Nakreslete poutnický znak, co nejoriginálnější metodou
 • Vybarvěte mandalu, kterou najdete na internetu a vytisknete si ji
 • Nauč se uvařit alespoň jedno jídlo a připrav ho pro zbytek rodiny Nezapomeň pěkně nazdobit stůl.
 • Připrav rodičům snídani
 • Namaluj poděkování doktorům a učitelům a vylep si ho na okno
 • Vyrob si krystal z papíru. Návod nalezneš zde.
 • Vyrob starodávný papír. Návod nalezneš zde.

  VÝZVY ZA 4 BODY

  • Zkus si zpívání na playback a připrav pro rodinu představení. 
  • Obejmi památný strom a vymysli příběh, který se u stromu v historii mohl stát. Rada: Jejich mapu a seznam můžeš nalézt ZDE.
  • Zjisti informace ze života jednoho z českých panovníků. Můžeš se na jejich příběh podívat v jednom z dílů seriálu Dějiny udatného českého národa.
  • Zjisti 3 informace z historie vaší městské části / obce.
  • Nakresli znak vaší obce a zjisti co znamená.
  • Oškrábej 10 brambor.
  • Najdi schránku ve hře Geocaching. Všechny potřebné informace najdeš ZDE.
  • Zapal 8 svíček jednou sirkou. K tomuto úkolu si vezmi na dohled rodiče.
  • Najdi v přírodě jedovatou rostlinu. Poraď se i s atlasem. Na takovou rostlinu nesahej a pořádně si ji zapamatuj.
  • Najdi v přírodě jedlou rostlinu a sněz ji. Nejdřív se poraď s dospělým.
  • Přečti si, co se  už všechno stalo v celoroční hře Wonkova čokoládovna.
  • Týden sleduj předpověď počasí a zaznamenej si, jestli předpověď vyšla nebo ne. Můžeš si napsat i předpověď z více zdrojů a zkusit tak usoudit, která je nejpřesnější.
  • Zasměj se dlouze stylem trololo.
  • Udělej reportáž „Co se děje za oknem“. Jak to pojmeš, je zcela na tobě.
  • Postav co nejvyšší domeček z karet.
  • Rozdělej oheň a opeč si vuřt, jablko, upeč bramboru či jinou dobrotu.
  • Naplánuj si jednodenní výlet. Najdi na mapy.cz trasu, zjisti kolik to bude km a  vyhledej alespoň 3 zajímavé věci, které potkáš cestou. Co jsi vyzkoumal nasdílej do skupiny Poutníci online. Pokud chceš, můžeš vycházku realizovat, ale to už je na tobě (lze plnit dva body v jednom – rozšířenější úkol je za 50 bodů).
  • Po celý týden si do poutnického zápisníku zaznamenávej, jaké bylo venku počasí (déšť, oblačno, bouřka…). Pokud se počasí během dne změní, zapiš si i kdy se tak stalo. Zaznamenej si i přibližnou teplotu.
  • Nakresli 10 stop různých zvířat
  • Podívej se na online kulturní akci (například záznam divadelního představení nebo koncertu).
  • Vyper a pověs na vysušení špinavé prádlo sobě a svým blízkým (pokud jsi nikdy předtím nepral, pomohou ti rodiče).
  • Vyžehli alespoň 1 kus oblečení.
  • Nauč se nazpaměť slova třech nových písniček a zazpívej si je.
  • Nauč se skládat origami jeřába (toto se zároveň počítá i do Čelemdžemu).
  • Vyrob si razítko z brambory.
  • Přečti si nejnovější Poutníkův škrpál (a klidně i starší vydání).
  • Vyprávějte si s rodiči, kdo je pro vás hrdina a proč.
  • Připravte s jedním členem vaší rodiny snídani pro celou rodinu (umyjte si před přípravou jídla ruce)
  • Přečtěte si jakýkoli komiks (vícestránkový). Kupříkladu tento je krásný.
  • Zacvič si jógu. Cvič po dobu 30 minut.
  • Vyrob si skládačku. Návod nalezneš zde.

  VÝZVY ZA 5 BODŮ

  • Připrav pro rodinu překvapení – piknik v obýváku. 
  • Nauč se základní krok jednoho ze společenských tanců a zatancuj si s někým.
  • Zkus spočítat, kolik peněz projíš za jeden konkrétní den.
  • Přečti si novinku v tištěných či internetových novinách a informuj o ní kamarády/rodinu. Určitě najdeš něco, co je zaujme. A můžeš si zkusit stejnou zprávu najít ve více novinách, píší o ní všichni stejně?
  • Zameť nebo vysaj celý byt/dům. A třeba ne jen jednou a naposledy.
  • Vymysli si vlastní tajné písmo nebo abecedu.
  • Zjisti, kolik odpadků za den vyprodukuješ (nebo vyprodukujete doma). Vyhledej cesty, jak jejich množství omezit. Už jsi slyšel/a o hnutí Zero Waste?
  • Ujdi alespoň 1 kilometr po zelené turistické značce.
  • Vyhledej si nějakou studánku na eStudánky.eu a vydej se k ní.
  • Vyrob recyklovaný papír.
  • Na tomto obrázku, se nachází čísla od 1 do 40. Tvým úkolem je všechna postupně najít a ukázat na ně. Čas si začni stopovat hned s prvním pohledem na obrázek. Pokud to zvládneš do 4 minut, máš vyhráno! Pokud ne, zkoušej znova.
  • Poslechni si alespoň 10 minut jednání Poslanecké sněmovny (živě ZDE a záznamy ZDE.
  • Najdi si ideální strom, abys mohl udělat brtníka. Obejmi rukama a nohama strom tak, aby ses nohama nedotýkal země ani kořenů a vydrž viset 2 minuty. Tento úkol musíš splnit na rovném kmenu bez větví, kde se udržíš jen pomocí svého objetí. Obleč si raději dlouhé rukávy a nohavice, stromy mohou škrábat.
  • Najez se čínskými hůlkami
  • Vytvoř dobrodružnou dráhu pro minci, kterou necháš kutálet.
  • Poslechni si audioknihu Nemesis z hvězd, co namluvili Poutníci.
  • Udělej si výlet na kole, koloběžce či jiném vozítku poháněném pouze tvoji silou. Musí mít kolečka. Ujeď alespoň 10 km.
  • Podívej se na film Můj soused Totoro třeba zde.
  • Po dobu 4 hodin mlč ani nevydávej žádný zvuk
  • Po dobu 48h nejezte ani nepijte sladké – ovoce dovoleno 
  • Vydrž celý den bez (24 hodin) bez elektroniky (pracovní a školní záležitosti dovoleny)
  • Udělej si výlet na zajímavé místo ve tvém okolí – dodržuj vládní nařízení!
  • Pust si jakékoli hudební album a kompletně si ho poslechni.
  • Za pomoci rodiče nebo kamaráda udělej stoj na hlavě.
  • Vymysli svoji vlastní pohádku nebo příběh, který si někam zapíšeš a někomu přečteš nebo převyprávíš (můžeš to uplatnit i večer na výpravě, až skončí karanténa a obnovíme offline setkávání). Příběh můžeš zaslat i do Škrpálu skrze oddílový e-mail.
  • Povídej si s rodiči o tom, jaké to na světě bylo, když byli oni ve vašem věku
  • Nauč někoho něco do školy – procvičuj příklady, slovní úlohy či jiné testy. Látku se pokus vysvětlit a následně vymysli alespoň 10 příkladů na procvičení (douč klidně ségru, nebo bráchu), samozřejmě se počítá i rodičům.
  • Celý den nehraj hry na telefonu a počítači, ani jiných zařízeních. Povoleny jsou deskovky, karty, zkrátka hry naživo 🙂
  • Vytvoř si masku nějaké pohádkové nebo nadpřirozené postavy
  • Přespěte na netradičním místě ve vašem domě/bytu
  • po dobu 4 dnů pijte jen bylinkové čaje, čaj s citrusy a  vodu
  • Nauč se žonglovat se 3 míčky a žongluj aspoň 10 sekund
  • Napište článek do oddílového časopisu a odešlete ho na koronachallenge@gmail.com nebo na skupinu Poutníci online. Nejsi Poutník? Nevadí, stačí odstaveček o jakékoli zajímavosti, co obohatí ostatní.
  • Slož básničku, která má minimálně 8 veršů
  • Vyrob si hologram na mobilní telefon. Návod nalezneš ZDE.
  • Vyrob si svůj malý stolní strom. Návod nalezneš zde.

  VÝZVY ZA 50 BODŮ

  • Používej celý den (min. od probuzení dalších 10 hodin) jen svou slabší ruku. 
  • Zem se stala na celý den (od 8:00 do 20:00) žhavou lávou. Jediné, na co smíš šlapat, je papír o velikosti A4, můžeš použít max. 15 ks. Nejlépe použij již pomalované, potisknuté papíry nebo poskládané noviny. Kromě papírů můžeš použít i nábytek (židle, postel). Zakázáno je ale posouvat se na kolečkové židli, přenášení jinou osobou, nebo si papíry připevnit na nohy, případně s nimi šoupat nohama. Pokud se chceš někam dostat, musíš si prostě vyskládat cestu. Použij svou hlavu a mysli na bezpečnost! Nejanči! Pokud tento úkol plní více lidí v jedné domácnosti naráz, dohromady smějí používat jen 15 papírů. Pozor, zem je láva nejen v bytě, ale i venku mimo dům.
  • Poslechni si povídku Zničit myš.
  • Podívej se spolu s někým dospělým na film Stvoření světa a proberte ho spolu. Odkaz nalezneš ZDE.
  • Zapoj se do projektu Čtení pomáhá.
  • Vytvoř si herbář. Poutníci mohou spolu s tímto rovnou plnit bod ze Základní oddílové zkoušky.
  • Navštiv zvláště chráněné území nejblíže k tvému domovu.
  • Poslechni si audioknihu Muž, který sázel stromy. Nalezneš ji ZDE.
  • Zapal a udržuj deset minut hořící oheň. Stačí i malý ohýnek. U tohoto zážitku buď s vedoucím nebo rodiči. Svíčka se nepočítá. Zátop v kamnech naopak ano.
  • Oblékni se do slušného oblečení a zahraj si doma na nóbl restauraci. Nezapomeň dámu pěkně usadit, zapal svíce, nalej pití. Však víš, jak se chovat ve společnosti!
  • Vyrob si jojo. Je mnoho způsobů, můžeš použít víčka od sklenic, stará CDčka nebo tradiční dřevo. Určitě se ti některý způsob povede. Pokud je ti do 11 let včetně s výrobou ti mohou pomoct rodiče. Jakmile jej budeš mít vyrobené, podmínkou splnění tohoto úkolu je jej navinout minimálně 5x v jednom zátahu. To znamená, že se 5x musí vrátit zpět k ruce alespoň na vzdálenost dlaně. Celková délka provázku je 90 cm.
  • Najdi v jakémkoli oddílovém časopise Poutníkův škrpál článek, který tě opravdu zaujal a ten někomu převyprávěj. Zároveň mu pošli odkaz na archiv všech čísel. Nalezneš ho ZDE.
  • Jeden den nos všechno oblečení (takže i kalhoty a spodní prádlo) naruby. Včetně pyžama.
  • Celý den používej mobil druhou rukou. Pokud byť jen jednou zapomeneš, úokl jsi nesplnil a můžeš znovu začít až další den.
  • Poslechni si všechny 3 části audioknihy Stezka odvahy, co jsme namluvili.
  • Vyrob budku pro hnízdění ptáků a pověs ji na zahradě či přidělej na parapet. Návod nalezneš třeba ZDE.
  • Naplánuj pro rodinu procházku alespoň na jednu hodinu pomocí Mapy.cz, Google map či jiné aplikace. Poté ji zorganizuj (celou dobu budeš vedoucí výpravy tj. rozhodovat, kam se půjde). Na procházce můžeš minout maximálně 20 lidí. Za minutí se počítá, když se od vás nachází člověk míň než 5 metrů. Rodinní příslušníci se nepočítají.  Dokumentaci cesty v podobě fotek / videí zašli na skupinu Poutníci online – a to včetně snímků obrazovky, kde ji máš naplánovanou).
  • Vymysli propracovaný program pro 20 dětí ve věku kolem 9 let na jeden den na podzimní prázdniny / výpravu a pak ho zašli na koronachallenge@gmail.com. Pokud chceš vymyslet program pro děti ve věku 12 – 17 let, můžeš, ale počítej s počtem 10 účastníků.
  • Poctivě si pročti vše na tomto odkazu.
  • Poslechni si celou audioknihu Karlík a továrna na čokoládu. Tento úkol můžeš rozložit i do několika dní. Audiokniha namluvena vedoucími a kamarády Poutníků ZDE.
  • Kup si písmenkovou polívku, uvař si ji a poté vyndej všechna písmenka. Seskládej z nich přesně tolik slov tak, aby ti nezbylo ani jedno písmenko.
  • Zahraj si hru Soudruhu, nezlob se a dohraj ji do konce. Z klubovny nepůjčujeme.
  • Ušij si měšec. Návod nalezneš zde a zde.
  • Přečtěte si 100 stran z nějaké knihy (tento jediný úkol je možné opakovat)

  VÝZVY ZA 60 BODŮ

  • nakup se zavázanýma očima s tím, že tě někdo bude vést za ruku.
  • Vykoupej se v rybníce.
  • Ujdi celý rodinný výlet s těžkým nákladem v batohu. 
  • Napište s kamarádem krátký příběh, který dává smysl a má pointu. V psaní se střídejte po větách. Publikuj ho pak na FB skupině Poutníci online.
  • Vyfoť své okolí, popř. Svou rodinu a uprav fotku do stylu obrazu. Použij třeba TENTO online nástroj.
  • Zkus natočit krátký podcast na zajímavé téma tvého výběru. Nahrávání zvuku najdeš například na TOMTO webu.
  • Staneš se raperem! Přijmi výzvu #hot16challenge2 a zarapuj vlastní text. Musíš se vejít do 16 taktů (barů) Přečti si, co to je v hudbě bar. Nahrávku pak pošli na e-mail koronachallenge@gmail.com nebo do skupiny Poutníci online. Na konci svého rapu nominuj další 3 lidi, kteří musí udělat totéž do 72 hodin. TIP: Pokud bude ve tvém rapu téma Koronachallenge, nebo něco oddílového, bude to super.
   • Najdi si malý opuštěný potůček, říčku nebo cokoliv, co teče. Tvým úkolem je ujít alespoň 500 metrů po proudu nebo proti němu. Projdi se přímo ve vodě nebo v těsné blízkosti břehu avšak mimo cestu či pěšinu (maximálně 3 m od toku).
   • Poslechni si audioknihu Malý princ. Nalezneš ji ZDE.
   • Sbal bez pomoci někoho jiného spacák do obalu do 1 minuty. Mladší 10 let do 3 minut. Pokud se ti to nepodaří, zkus to znovu. Chce to trénink, ale není to problém. Na výpravě jako když najdeš. Video můžeš nahrát do skupiny Poutníci online.
   • Poznej venku alespoň 20 bylin a dřevin.
   • Najdi v přírodě plody 10 rostlin a urči je.
   • Spi jednu noc ve stanu mimo obec. Vymysli to tak, abys nenastydl. Dobrá je tepelná izolace v podobě karimatky, vhodný spacák, šátek kolem krku… Ideální je mít s sebou rodiče, sourozence, kamaráda – a dobrou hru. Ohledně plnění úkolu se domluv se svými rodiči!
   • Jeden den od 8:00 do 20:00 vynechej ze svého slovníku slova „ne“ a „nevím “. Starší 15 let si přidají ještě slovo „jo“. Když tě někdo přistihne nebo se načapáš sám, dej si 10 dřepů. Pokud budeš ten den udřepovaný, můžeš se pokusit úkol splnit jindy.
   • Přispěj dobročinné organizaci. Můžeš využít různé způsoby, jak přispěješ. Nejčastější variantou je darovat peníze. Výši necháme na tobě. Můžeš pomoct třeba Člověku v tísni, Světlušce, ADRA, Červenému kříži, nebo dát třeba peníze na výcvik asistenčních psů. Můžeš také poslat DMS z mobilu. Někteří lidé také pořádají charitativní sbírku pro konkrétního nemocného člověka. Můžeš případně věnovat potřebnějším své staré hračky nebo oblečení. Možností je hromada a rádi ti pomůžeme s výběrem. Ozvi se na koronachallenge@mail.com. Máme také jednoho kamaráda na vozíčku, který shání peníze na auto, kterým by mohl přepravit elektrický vozí. Mrkni se SEM a klidně přispěj. Určitě za to bude moc rád.
   • Měj ruce v kapsách – nesmíš se ani poškrábat. Pro děti do 15 let včetně 2 hodiny, pro starší 3 hodiny.
   • Zkus se přidat k Folding at Home, programu, který využije volný výkon tvého počítače k boji s viry (simuluje a zpracovává proteinové řetězce, potřebuješ-li pomoc s nastavením, napíš Opičákovi. Program je ke stažení ZDE  – v současné době je vše soustředěno na boj proti koronaviru.
   • Vyrob dezinfekci dle manuálu WHO ZDE a ZDE a nabídni ji tam, kde uznáš v současné době za nejvhodnější. Čím více, tím lépe. Domovy seniorů, úřady, nemocnice. Ideálně předem do dané instituce zavolej. Neboj se požádat o pomoc rodiče.
    • Přečti si buď knihy Pána prstenů (Celou sérii), nebo trilogii Obecná porada o nápravě věcí lidských, či tzv. Stínadelskou trilogii (Rychlé šípy). V podobě psaného textu, nikoli komiksu.
    • Každý den po dobu jednoho měsíce po ránu cvič alespoň 10 minut.
    • Zavolej svému dědovi a pak i své babičce (anebo to spoj dohromady). Povyprávěj jim o všem, co jsi během #koronachallenge již dokázal a nech si vyprávět o tom, co babička s dědou dělali, když byli ve tvém věku. Čím se bavili? Co hráli za hry? Jaké měli kamarády? Určitě uděláš radost ostatním, když to pak sepíšeš a vložíš na FB skupinu Poutníci online.
    • Vyhraj hru Soudruhu, nezlob se. Z klubovny nepůjčujeme.
    • Vyrob si roušku dle návodu a začni ji na veřejnosti nosit.