Rubriky
Litera Publikace Život

Hon na piškoty

Sepsal jsem knihu Hon na piškoty.

Nebudu zde popisovat obsah ani komplikovanost rozklíčování „meziřádků“. Pouze popis od Městské knihovny v Praze, kde je možné si knihu vypůjčit:

Autobiografická próza mladého českého autora, který v ní
autentickým, neučesaným stylem vypráví o vztahu a společných
prožitcích s bratrem Matějem v dobách dětství a především
dospívání. (mlp.cz)

Rubriky
Publikace

SKALP má nový FB Timeline

Strašně Kvalitní Avantgardní Labilní Plátek – komiksové stripy na
motivy oddílového prostředí jsou předělávkou původního komiksu
s názvem Red Meat, jehož autorem je Max Cannon (redmeat.com). Autor stripů
je Opičák.

Komiksy vychází nepravidelně od léta 2013 – LT Poutníci,
Idndiáni.

Facebook SKALPu: https://www.facebook.com/skalp.komiks

skalp-timeline-nahled

Edit: Samozřejmě jsem zapomněl na slovo labilní – asi jsem labilní.
Opravená verze:

tisk-cerna

Rubriky
Publikace

Rozvaha: Drapela, V.: Přehled teorií osobnosti

Obecně

Kniha Přehled teorií osobnosti od Victora J. Drapely, který byl profesorem
psychologie na Univerzitě jižní Floridy a nyní si užívá důchodu,
popisuje různé pohledy na osobnost. V knize najdeme nejvýznamnější
persony, které se zasadili o teorie osobnosti. Kniha má logickou strukturu.
Začíná tedy Freudem, který jako první zkoumal osobnost a stál za vznikem
psychoanalýzy. V předmluvě Drapela konstatuje, že vzdělání není o tom,
kolik věcí se člověk naučí a zapomene. Vzdělání jest tím, co v nás
zůstane, až zapomeneme většinu z toho, co jsme se naučili či vyčetli
z knih. Tím si obhajuje útlost knihy. Své studenty proto vždy nabádal
k pamatování si klíčových znalostí. Nikoli k veškerým obsahům.

Rubriky
Publikace

Rozvaha: Fürst, M., psychologie

Obecně Kniha Psychologie, kterou napsala Maria Fürst, rakouská autorka,
zabývající se psychologií a filosofií, je v České republice špatně
dostupná. De mého mínění je to převeliká škoda, protože je velmi dobře
zpracována. Navíc popisuje psychologii důkladně, leč čtivou formou. Oproti
Kernovi (kniha Přehled psychologie) má jiné – a logičtější –
seřazení jednotlivých kapitol. Navíc autorka knihu doplňuje příjemnými
ilustracemi, které dopomáhají k lepší představě probíraných celků
nebo činí obsah zajímavějším. Co v knize postrádám, je podrobné
rozebrání lidského myšlení, a také zmínku o lidské řeči. Jistě by
také nebylo od věci na konec každé kapitoly přidat nějaké shrnutí pro
lepší přehlednost a zopakování si přečteného. Co bych na knize naopak
velmi ocenil, je podrobnější popis toho, jakou roli v psychologii hraje
umění (například dětská kresba) a jak lidské vnímání (a následné
chování) ovlivňují drogy. Kniha je rozdělena do devíti kapitol.

Rubriky
Publikace

Rozvaha: Kern, H.: Přehled psychologie

Obecně

Kniha Přehled psychologie od Hanse Kerna a kolektivu autorů pojednává
o základních psychologických disciplínách. Kapitoly jsou seřazeny
logicky, tedy od nejelementárnějších prvků bytosti po ty nejsložitější.
Konkrétně se hned úvodem seznámíme s tím, co vlastně psychologie je.
Pokračujeme kapitolou Vnímání, dostaneme se k motivaci. Následuje
kapitola, která nás seznámí s myšlením a řečí. Až poté můžeme
studovat kapitolu Učení, na kterou navazuje vývojová psychologie. Po ní se
dostaneme k psychologii osobnosti a na závěr osobnost rozšíříme do
jejího okolí, které zkoumáme pomocí psychologické disciplíny zvané
sociální psychologie. Poslední kapitola Základní pojmy a metody psychologie
dává čtenáři náhled do dvou přístupů k psychologickému zkoumání
(behaviorismus a humanistická psychologie). Popisuje testování a
experimentování a taktéž dává psychologii kontakt s filosofií. Na konci
každé kapitoly kniha obsahuje stručné kompendium, což je výborná učební
pomůcka. Samozřejmě nechybí uvedení literatury, ze které
autor čerpá.