Rubriky
Nezařazené

Kunda sem, kunda tam – Šakalí léta

Rubriky
Nezařazené

Svět se zbláznil, držte se – Ilegální výstava

Vážení profesoři,
známe se již celé roky,
dovolte mi děkovati
za ty Vaše kroky.

Kroky, jež jste učinili
abyste mne naučili
– i když to chtělo píli –
aspoň něco užitečný.

Kéž budu z poznatků
i nadále těžiti,
bez iluzí z bludů
budu nyní žíti.

Chtěl bych při tom odcházení
dárek Vám všem věnovat,
s vtipem jako rozloučení
jako vždy se vzdalovat.

U každého z Vás
jsem se pozastavil
na kratší, delší čas,
snad jsem vhodně zvolil.

Na každého něco sedí,
hláška, nebo reakce,
každý jinak hledí
a jde jinak do akce.

Neberte to hlavně zle,
usmějte se, dárek berte
s nadsázkou jako vše,
však mne přeci znáte.

Nu a já se loučím
už jsem z kola ven,
slza kápne, že už končím,
učte dál, jsem s pozdravem.

A na samotný závěr,
ať neztvrdne Vám morek,
že jsem tady jméno neměl,
podpis: Ondřej Turek

obrazek
obrazek
obrazek

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
Rubriky
Nezařazené

Birmingham

Birmingham → (School work)

Birmingham, famous city in the U.S.A,
oh, but we will rap about that in the U.K

We are very proud of our modern city,
´cause we will have three skyscrapers quite quickly.

This city is located in the middle England,
We didn´t hear about that odd word „Scotland“.

There are nearly one million inhabitants,
They do not want to go by old public trans.

The oldest sport was cricket long time ago,
Two hunred and sixty years is playing very slow.

It´s all about Birmingham nothing more to see,
By no means – the place where every redneck wanna be.

Rubriky
Nezařazené

Textové obrázky

Na internetu jsem objevil zajímavý prográmek pro tvorbu textových
obrázků. Do editoru nahrajete libovolný obrázek a on vám vyplivne přepis
do textu. Vybral jsem vám ty nejlepší, které jsem našel na internetu. Pokud
chcete sami experimentovat, není nic snažšího, než vlézt na stránku text-image.com.

____?Sexy?Sexy
___?Sexy?Sexy?R
___?Sexy?Sexy?R
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?Se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sex
_______?Sex
_______?Sex
______?Sexy?
______?Sexyy
_______|_?Sex
_______|__?Sex


´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶


●▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
L O N G _ L I V E _ T H E _ K I N G _ OF _ POP

____________?§$$$$$$$§§?_
___________§$$$$$$$$$$$$§?
___________??§§§$$$$§$$$$§?
_____________?____§?§§$§$$§?
______________?___?_?§$$$$$$§
________________?????§$$§$$§?
___????§?__________??§$$$$$§§?
__?§$$$$?_??______§§§$§§§§§$$§ ?
___?§$$$§????_____?§$$$J§§§§§§ $$§?
____?$$§?________§$$$$h§$§§§§§ §$§
_____§$§§3_______$$$§§§§§§§§$§ $$§
______§$$§§$____$$§§§$§§§§§$§§ $$§
_______§$$$$$$$$$$§$§§§$$$$§§§ $$§
________?§§§§$$$$$$§§§§§§$§§§§ $$?
___________$$$§$$$§§§§§§§§§§§$ $§
________________?§$$§§$§§$§§§§ §?
__________________§$$$§§$§§§§$ §?
_________________?§$$§§§§§§§§$ §?
_______________?§$$§§$$::::§§$ $$§
______________§$$$§§§§§:::§$§§ $$?
____________?§$$$$$$$$:::§§§§$ $$?
__________?§$$$$$$§§:::§$§$$$$ §?
________?§$$$$$$§:::§§$§$$$$$§
_______§$$$$$$§:::§$$$$$$§?
_____?$$$$$§::::$$$$$$§?
___?§$$$$§::::$$$$§??
_?§$$$$§§§§$$$$§?
§$$$$§§§§$$§?
§$$§§§§§$§
?$$§§§$§§§§?
?§$§§§§§§§$$§
_§$§§§$§§§§$§?
_?$§§§$$§§§§§§?
_?§$§§$§§§§§$$$§
__?§§§$§$$§§§$$$§
?§$§$$$$§§?§§§???
___?$$$$$§_______?§$$$?
____?????____?§§§??§$$§
____________?$$$§_?§?
___________?$$$§§§$§
__________?§$$§??$§?

'•.¸(¯‚•.¸♫♪♫♪¸.•‘´¯)¸.•
‚´¯)
♫(¯'•.¸(¯‘•.¸♫♪¸.•‚´¯)¸.•‘
´¯)♫
♫♪(¯'•.¸(¯‚•.¸¸.•‘´¯)¸.•‚´
¯)♫♪
==-Michael Jackson Rocks!!-==
(_¸.•‘´(_¸.•‚´♫♪♫♪'•.¸_)‘•
.¸_)
♫(_¸.•‚´(_¸.•‘´♫♪'•.¸_)‚•.
¸_)♫
♫♪(_¸.•‘´(_¸.•‚´
'•.¸_)‘•.¸ _)♫


___________ ,–=;???;`????=?,
___________________;??=?{?{?{??;3?;;„?
_________________.} ?$$$?4-?;;?3?;?;??
_______________4“? $$$$$$$?^/;??`$;??
________________:? 3?=$$?””$?.?.;???;;._____,????- ?????=
______”?.__________?,•,$$,•,3$$? ?4;/____?????????=-
_______?_`.________$$???$$$$$$$->„_._.??- ?4????????=
______?_____“.______?,(_) ?$$?„_,?$$$$$?._4????????,
_____?“________._____"??",?$$$$$- $$$$$$$_?????3?"
____4?___________?,_____,$$$$$$$$$$$$$$$$$.&qu- – – ot- ;”””??
_____$________,–?_.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
_____`?$._,–? .,$$$$$$$$$$$$$$??_,??,$$$$$$
_______-‚z$$$$$$$$$$$$$PF‘_c$$d_d$$$$$$$$$$$
___,–‚__‘?$$$$F______t_____4$;’d$$$$$$$$$$$$$;
_-_________,u________.____”d$$$$$$$$$$$$$$$h
____________$_________(______c$­$$$$$$$$$$$$$$$$$b.- – – –
_____________”n,______`.____-$$$$$$$$$$$$$$$$- – – – $$$$$$c
________________`„?c,_ t_____$“$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
_____________________””q_____$$$$$$$$$$$- – – -$$„?$$$$$$$$$$.
________________________^_____?$$$$$$$P“,c$$$- – – – $$$$$$$$$
_______________________________­?$$$$F_c$$$$$$$$$$$- – – $$$$
_____________________________u$$c.`„_$$$$$$$$- – – – $$$$$$$$“
____________________________$$$­$$$$_$$$$$$$$$$$$$$- – – – $F
___________________________$$$$­$$$_$$$$$$$$$$$$$P&- amp;-
__________________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$P&-
_________________________d$$$$$$$b_$$$$$$$$$$$$c
_________________________J$$$$$­$$$c_?$$$$$$$$$$$$u- – – – $$c
_________________________$$$$$$???„___=c$$$$$- – – – $$$P$$$P
_________________________$$$$$$­$$F_____________z$$- – – – $$
_________________________$$$$$$­$c_____________c$$$- – – – $$
_________________________$$$$$$­$%______________&am-
_________________________`$$$$$“__


Opicakuz’s Idea Website is Loading ████████████
99%


_________________00____
________________0000 ______
_______________000000 ______
____00_________000000________ __0 0
_____0000______000000______00 000__
_____000000____0000000___0000 000
______000000___0000000_000000 0__
_______0000000_000000_0000000__
_________000000_00000_000000___
_0000_____000000_000_0000__00 000 0000
0000000000000_0_000_00000 000 0_
_____000000000__0_0_0_0000000 0____
_________0000000000000000_____
______________000_0_0000_______
____________00000_0__00000 _____
___________00_____0______00


(……………../…)
. ………….. /…/
……………./…/
……/´?.I.?`./
…/… I…I..(???`
…I…..I…I…??.…
…I…..I´?.I´?.I..…)
……..` ?..? ´…….’
…_________.?´
…..l-_-_-_-_-_-
…..l-_-_-_-_-_-

Nechápu, jak to ti borci dělají, ale tleskám.
(Opicakuz)