Česnek

Když se tak líbáme, smrdím z pusy, viď?

Mně česnek nevadí. Ty mi nikdy nesmrdíš.

Ty jsi miláček.

No, vlastně bys mi smrděla

kdybys předtím jedla hovna.

Kandelábry

Každý den

míjím stovky

a tisíce

kandelábrů

a když padne tma

napadá mě

jak by bylo vtipné

kdybychom do nich prve

nepřivedli dráty

a ony by mohly

sloužit úplně k něčemu jinému

na co by asi byly?

Marian Palla: Tři ruce

jsou věci

který vypadají zle

ale na tom nezáleží

důležitá je sranda

a to kolem

když jsem

například

s ženou v posteli

(ne u snídaně!)

vždycky se trochu vztekám

že nemám tři ruce

Běh

Běž, utíkej

lehce jako hrstka mouky

poletující po fouknutí do dlaně

 

A poznej nebe, peklo, ráj

ale hlavně

to peklo

 

Seškvaří tvé tělo

Ano, belzebub

Zdechneš

Průběh

Opak smrti není život, nýbrž zrození.
Sečení kosou proti plození.
Umírání v kontrastu je k rození
– a co k žití, kdo to ví?

Ten kdo žije neživě,
jak na umělé výživě.
Mrtvý je jen kdo nevnímá
čas po práci ruce si umývá.