Tvořivost a hravost pedagoga volného času

Úvod Kreativitou, resp. v minulosti viac používaným pojmom tvorivosť (oba termíny možno považovať za synonymá) sa zaoberajú nielen umelci, ale aj vedci, a to v širokom spektre počnúc psychológiou, teológiou a sociológiou cez ekonómiu a manažment po geografiu a ostatné priestorové vedy (Murgaš 2011, s. 121).

AKTUALIZACE: Seznam literárních děl k maturitě

1. Světová a česká literatura do konce 19. století autor dílo 1 G. Boccaccio Dekameron – HOTOVO 2 J. B. Poquelin (Molière) Lakomec – HOTOVO 3 K. J. Erben Kytice – HOTOVO 4 J. Neruda Balady a romance – HOTOVO 5 K. H. Mácha Máj – HOTOVO 6 F. Villon Závěť (Velký testament) – HOTOVO 2. Světová literatura 20. století autor dílo 7… Pokračovat ve čtení AKTUALIZACE: Seznam literárních děl k maturitě