Rubriky
Nezařazené

Tvořivost a hravost pedagoga volného času

Úvod

Kreativitou, resp. v minulosti viac používaným pojmom tvorivosť (oba
termíny možno považovať za synonymá) sa zaoberajú nielen umelci, ale aj
vedci, a to v širokom spektre počnúc psychológiou, teológiou a
sociológiou cez ekonómiu a manažment po geografiu a ostatné priestorové
vedy (Murgaš 2011, s. 121).