Rubriky
Návody

Pentagonála

Napsal a na vlastní kůži vyzkoušel v oddíle SKASAPA: Evžen Bílek –
Brtník 20. 7. 1994

Co znamená slovo: Pentagonála?
Dle Naučného slovníku označuje slovo „pentagonála“ řeckou číslovku
5. Kromě toho se slovo penta používá téměř ve všech jazycích, jako
první část složených slov s významem pět, pěti…
Například: Pentagon – pětiúhelník.

V našem případě slovo Pentagonála je použito jako název hry, které
se účastní pět hráčů. Hra Pentagonála má svůj původní základ už ve
starém Římě. Za ta léta nánosu času se už dávno zapomnělo, kterého
šprýmaře napadlo přenést jednu stolní hru do reálu. To znamená, že
hrací desku zaměnil s arénou amfiteátru a kostěné figurky nahradil
živými lidmi.

Kde se získali zájemci o tuto hru? Na základě studia původních
pravidel se dá lehce usoudit, že spotřeba hráčů pro jedno kolo hry byla
obrovská. Ve starém Římě však tyto problémy neměli. Otroků a zajatců
získaných při výpadech do barbarských zemí bylo vždycky dost.
Tak se stalo, že na začátku každého kola hry, stálo proti sobě pět
hráčů, pět zbraní a na konci vždy jen jeden vítěz. Tak si jeden z pěti
zúčastněných hráčů vybojoval svobodu a právo žít. Ostatní, bohužel,
odešli hledal štěstí do jiných životů.

Současná podoba PentagonáIy je však už jiná. Stále však zde platí
jedno z původních pravidel: „Vyřaď ze hry své ostatní protihráče a to
tak šikovně, aby oni nevyřadili ze hry tebe.” Prostředky a způsob, jak toho
docílit, jsou však už úplně jiné. Jaké? Zahrajte si hru Pentagonálu a
dozvíte se je.

Hra pochází ze stejného zdroje jako známá hra jménem Most.

Úvod ke hře

Pravidla hry jsou tajná a seznámí se s nimi jen ti, kteří budou hru
hrát. Hraje pět hráčů. Úkolem každého hráče je vyřadit své ostatní
protihráče ze hry tak šikovně, aby oni nevyřadili jeho.
Hraje každý proti každému. Každý hráč se snaží vyřadit ostatní podle
seznamu jmen jeho protihráčů, který obdrží na začátku hry. Dané
pořadí jmen musí hráč dodržovat. Každý seznam má jiné pořadí jmen.
Každý ví, kdo hraje v jeho skupině. Zná také jeho
pořadové číslo.

Každý má svůj seznam s pořadím.jmen jak musí postupovat, ale nikdo
nezná seznam pořadí, kteří mají jeho protihráči.
V družstvu je na začátku hry pět lidí a možnost volby pěti druhu
zbraní. Každý hráč může použít na každého protihráče jen jeden druh
zbraně dle svého vlastního uvážení. Po úspěšném použití zbraně
(v útoku či při obraně) nesmí tuto zbraň již v dalších soubojích
použít.
Vítěz je pouze jeden.
Hra je omezena časově.
Hrát se začíná jednu hodinu po rozdělení pořadí. Jedno družstvo: pět
lidí, tj. jedno kolo hry.

Rozdělení pořadí

Použije se k tomu hrací deska ve tvaru pětiúhelníku. Přidělení
pořadového čísla a seznamu pořadí se děje o samotě, pouze
v přítomnosti rozhodčího a hráčů.

Postup

Hráč si podle hracího plánu vybere číslo od 1. do 5. a současně si
zvolí jednu barvu z pěti možných barev (červená, zelená, oranžová,
modrá a žlutá). Na základě volby příslušné barvy a čísla získá
hráč i příslušný seznam se jmény svých protihráčů, dle kterého
musí své soupeře vyřazovat ze hry. K dispozici je 25 kombinací čísel od
1. až do 5. a lze proto vytvořit celkem 25 seznamů. Tyto kombinace jsou
známy pouze rozhodčímu hry. Poté, co si účastníci jednoho kola vyberou
příslušnou kombinaci čísla a barvy, rozepíše rozhodčí o samotě
seznamy pro jednotlivé hráče na kartičky na nichž také vyznačí čas
zahájení příslušného kola hry. S pravidly hry PENTAGONÁLA jsou hráči
seznámeni potom, co si vyberou své pořadí na seznamu. Pravidla hry se
nesmějí porušit. Který hráč poruší pravidla je okamžitě vyřazen ze
hry. Současně může probíhat i několik kol PENTAGONÁLY. Každé hry se
samozřejmě účastní jiní hráči.

Pravidla

Každé kolo Pentagonály trvá 48 hodin čistého času. Hraje se všude a
nepřetržitě. Výjimky jsou uvedeny níže. V případě ohrožení hráče
(to znamená: tehdy kdy je napaden jiným hráčem tzn. útočníkem) může
napadený hráč nejdřív bránit sám sebe a tím svůj seznam s pořadím
útoků změnit. Po zažehnání ohrožení, či odvrácení útoku, postupuje
hráč dále dle svého seznamu.
Lze předpokládat, že za nedlouho bude v seznamu málo lidí. Informace
o tom, kdo je vyřazen ze hry a kdo není, podává pouze rozhodčí. Vítěz
souboje oznamuje své vítězství také pouze rozhodčímu. V praxi se nám
osvědčilo, když hráči měli na hlavě čelenku nebo šátek, které po
vyřazení sundali. V případě probíhajícího souboje dvou hráčů
(útoku), nesmí ostatní protihráči využít příležitosti a varovat, či
přerušit jejich souboj svým vlastním útokem. Výjimka je jenom tehdy, když
se tak stane náhodně a přerušení útoku zaviní někdo jiný,
nezúčastněný hry. V tomto případě měl útočník dávat více pozor na
své okolí a zmaření jeho útoku je jeho chyba.
Vyřazení účastníci z probíhajícího kola hry do dalšího průběhu hry
už nijak nezasahují.
Jestliže není výsledek útoku jednoznačný, akce se nuluje a souboj
začíná za 45 minut znovu (pokud do té doby není jeden z hráčů vyřazen
jiným dosud hrajícím). Rozhodčí v tomto případě neradí a nesoudí kdo
měl pravdu a kdo ne. Jestliže se oba dva soupeři nemohou nebo nechtějí
dohodnout o výsledku útoku, jsou automaticky vyřazeni oba dva ze hry. Zákaz
hry je ve stanech a příbytcích hráčů nebo ostatních lidí, na toaletě
či jiných příležitostech jako jsou nástupy na táborech nebo hrací doby
celotáborové hry. (Omezení se upraví dle místních podmínek kde se hraje
PENTAGONÁLA. Je možné hrát Pentagonálu pro drsňáky při které se hraje
úplně všude.)
Je zakázáno manipulovat s věcmi svého soupeře a využívat je
k vylákání či zneškodnění jejich majitele.
Hraje se nepřerušovaně po celých 48 hodin. Jediné místo, kde může být
napadený v klidu je jeho příbytek a toaleta.
V případě, kdyby byli v jednom příbytku dva protihráči, je pro ně
neutrální zóna v rozsahu tří metrů okolo něj. Jestliže vzniknou
pochybnosti o správné vzdálenosti pro vedení útoku, nechť si hráči
příslušnou vzdálenost sami odměří. Počátek zóny je obvodová stěna
příbytku. (Toto pravidlo platí pouze tehdy, jestli dojde k souboji mezi
těmito dvěma hráči. Pro ostatní hráče toto omezení neplatí.)
Je zakázáno, aby se dva nebo ostatní hráči domluvili proti jednomu. Každý
hraje samostatně na vlastní pěst.
Taktéž žádný z hráčů nesmí požádat otevřeně někoho jiného
o pomoc, či jinak se dohodnout a využít nehrajícího k vyřazení svých
protihráčů. Samozřejmě je to něco jiného v případě, kdy dotyčný
použije lsti.
Útočník nemusí dat nijak najevo, že je na válečné stezce, a nemusí
předem svého protihráče upozornit na možnost útoku z jeho strany.
Vyhrává ten z pětice hráčů, který zůstane poslední nevyřazený.
V případě, kdy po vypršení limitu 48. hodin omezující jedno kolo hry
zůstane větší počet hráčů, lze hrací dobu nastavit o další hodiny.
V nastaveném čase se však už hraje bez omezení. Nová pravidla určí
rozhodčí hry.

Zbraně

Zbraně lze měnit dle ročního období, či místních podmínek kde se
hraje PENTAGONÁLA. Uvádím zde malý příklad.

 1. Vylít někomu vodu za krk. Vyřazený musí mít mokrá záda. Pozor,
  útočník ho nesmí postříkat. Útok musí být veden z bezprostřední
  blízkosti a musí být použity minimálně 3dl vody. Zákaz ve studeném a
  deštivém dni (určí rozhodčí hry). V zimě vodu může
  nahradit sníh.
 2. Sundat někomu z hlavy čepici, šátek nebo čelenku.
 3. Připíchnout někomu na košili, tričko nebo plavky kolíček na
  prádlo.
 4. Zasunout za košili, kalhoty, plavky či tepláky smrkovou větvičku. Min.
  20 cm dlouhou. Větší část větvičky musí být zastrčena tak, aby
  nevypadla.

5. Zasunout za košili, kalhoty, plavky či tepláky jednu kopřivu. Pozor,
nesmí vypadnout.

 1. Šiska za kalhoty, trenky atd. nesmi vypadnout.

Kombinace čísel a barev pro vytvoření seznamů
s pořadím hráčů

Je dán seznam pěti hráčů. Pro příklad uvedu Filip, Katka, Jirka, Petr
a Lucka. Každý hráč si vybere kombinaci barva + číslo. Od toho se odvíjí
pořadí. Např. Petr s vybere kombinaci oranžová 2. (23415)
Potom jeho pořadí lidí, které má zabít bude vypadat takto:

2. 3. 4. 1. 5.
Filip Katka Jirka Petr Lucka

Nemůže ale vyřadit sám sebe a proto se pořadí posouvá. Výsledný
seznam jmen pro vyřazení vypadá takto:

 1. Filip
 2. Katka
 3. Jirka
 4. Lucka

Petr nesmí zabít Jirku, než zabije (nebo ji zabije někdo jiný, kdo ji
má na seznamu) Katku a Filipa. (Filipa jako prvního).

Barva/číslo 1. 2. 3. 4.
žlutá 12345 21354 31254 51423
oranžová 13254 23415 31452 52314
modrá 14235 23451 32451 52413
červená 15243 24315 43521 53412
zelená 15234 25314 45312 54321

Celkem je možné sestavit 25 kombinací různých seznamů
s pořadím hráčů. Tato tabulka by měla být známa pouze rozhodčímu.

Bylo by dobré, aby si hráči v dalším, opakovaném kole hry vybírali
vždy jinou kombinaci.

Je zakázané, aby někteří z hráčů měli
stejnou kombinaci čísel a barev. Zkrátka v jednom kole
PENTAGONÁLY musí být pět různých seznamů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..